Selvitys mahdollisuuksista kirittää kaupunkeja ja kuntia ilmasto- ja kiertotaloustoimissa

Ilmasto- ja kiertotaloustoimet ovat entistä vahvemmin kaupunkipolitiikan agendalla. Marinin hallitus on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 ja yhä useammat yritykset näkevät esimerkiksi päästöjä ja luonnon monimuotoisuutta koskevan sääntelyn kilpailukykyä edistävänä tekijänä.

Tälle sivustolle on koottu työmateriaalia projektin aikana. Materiaali on tutustuttavissa kommentointia ja kehittämisehdotuksia varten. Niissä esitetyt havainnot ja johtopäätökset ovat konsortion jäsenten omia, eivät ne edusta tilaajan kantoja. 

Hanke

Kunnilla on ilmasto- ja kiertotaloustyössä ratkaiseva rooli. Kuntien työkaluihin kuuluvat mm. yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen, koulutus, elinkeinopolitiikka, julkiset hankinnat ja omistajaohjaus. Kunnilla on myös hyvät edellytykset tarjota osallistumisen mahdollisuuksia kuntalaisille ja tuoda paikallisia toimijoita yhteen esimerkiksi viestinnän, yhteiskehittämisen ja kokeilujen keinoin.

Selvityksen tavoitteena on hahmottaa, millaiset uudet ohjauskeinot (”kiritysvälineet”) voisivat tuoda lisäarvoa sekä kansallisten ilmastopolitiikan ja kiertotalouden tavoitteiden että kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimien edistämiseen. Tarkastelujen pohjalta selvityksessä arvioidaan kiritysvälineille erilaisia toteutustapoja ja pohditaan eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. 

Hankkeessa kootaan tilannekuva kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimien nykyisistä sekä parhaillaan suunnitteilla olevista ohjauskeinoista sekä ulkomailla käytössä olevista käytännöistä. Keskusteluja käydään laajan asiantuntijajoukon kanssa sekä nykyisten että potentiaalisten uusien ohjauskeinojen tunnistamiseksi Mukana keskusteluissa ovat sekä kuntien, valtionhallinnon että asiantuntijaorganisaatioiden edustajia.

Ajankohtaista – ilmoittaudu mukaan työpajoihin!

Toteutamme hankkeessa työpajojen sarjan.

Maaliskuun aikana käymme kohdennettuja keskusteluja työpajoissa kuntakoon ja -tyypin mukaan jäsennettynä seuraavasti:

  • 16.3. klo 13-15 Suuret kaupunkiseudut (MAL-sopimusseudut)
  • 23.3. klo 13-15 Keskisuuret maakuntakeskukset seutuineen (muut kuin suurimmat kaupunkiseudut (C23-C9))
  • 29.3. klo 13-15 Seutukaupungit seutuineen
  • 30.3. klo 13-15 Maaseutumaiset kunnat

Voit osallistua pajaan, vaikka alueesi tai kuntasi ei edusta kyseisen pajan ryhmää. Työpajat järjestetään etänä.

Tervetuloa! Ilmoittaudu mukaan

Hankkeen tiimi

MDI toteuttaa selvityksen yhteistyössä Tyrsky Konsultointi Oy:n sekä kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaation Valonian kanssa.

Selvityksen toimeksiantajana toimii ympäristöministeriö.

Selvitys valmistuu kevään 2022 aikana.

Materiaalit

Lisätietoja:

Janne Antikainen, MDI, janne.antikainen@mdi.fi, 040 764 1829
Suvi Anttila, Ympäristöministeriö, suvi.p.anttila@gov.fi, 029 525 0208