Käynnistyvissä VN TEAS -hankkeissa korostuvat osaaminen sekä innovaatio- ja työvoimapolitiikka

MDI:llä käynnistyy tänä vuonna neljä uutta valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa VN TEAS -hanketta, jotka kytkeytyvät teemoihin 6. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi ja 8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. MDI on vetäjänä kolmessa tutkimuskonsortiossa ja alihankkijana neljännessä.

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA) -hankkeessa tehdään innovaatioekosysteemien vaikuttavuutta ja mittareita koskeva analyyttinen ja perusteellinen selvitys, joka tuottaa tietoa kansallisten valmisteluprosessien sekä ennen kaikkea TKI-politiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Tutkimus toteutetaan yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n kanssa.

TETTI-hankkessa tutkitaan työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksojen) toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Selvitystyön tavoitteena on rakentaa kattava tietopohja tukemaan TET-jaksojen valtakunnallisia kehittämistoimia ja työelämään tutustumisen potentiaalin parempaa hyödyntämistä perusopetuksen kehittämisessä. Lisäksi selvityshankkeella tuetaan valtionhallinnon toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Hankkeessa MDI:n kumppaneina ovat Nuorisotutkimusseura ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA) -hankkeen päätavoitteena on kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta ja tarjontaa. Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan ja kuvaamaan koulutusmarkkinan tulevia kehityssuuntia. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä TK-Evalin ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.

Lisäksi MDI on mukana Pellervon taloustutkimus PTT:n vetämässä ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikutuksia arvioivassa hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea päätöksentekoa ajantasaisella tutkimustiedolla.

Lue lisää

Vuonna 2021 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne