Käynnistyvissä VN TEAS -hankkeissa korostuvat osaaminen sekä innovaatio- ja työvoimapolitiikka

MDI:llä käynnistyy tänä vuonna neljä uutta valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa VN TEAS -hanketta, jotka kytkeytyvät teemoihin 6. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi ja 8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. MDI on vetäjänä kolmessa tutkimuskonsortiossa ja alihankkijana neljännessä.

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA) -hankkeessa tehdään innovaatioekosysteemien vaikuttavuutta ja mittareita koskeva analyyttinen ja perusteellinen selvitys, joka tuottaa tietoa kansallisten valmisteluprosessien sekä ennen kaikkea TKI-politiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Tutkimus toteutetaan yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n kanssa.

TETTI-hankkessa tutkitaan työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksojen) toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Selvitystyön tavoitteena on rakentaa kattava tietopohja tukemaan TET-jaksojen valtakunnallisia kehittämistoimia ja työelämään tutustumisen potentiaalin parempaa hyödyntämistä perusopetuksen kehittämisessä. Lisäksi selvityshankkeella tuetaan valtionhallinnon toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Hankkeessa MDI:n kumppaneina ovat Nuorisotutkimusseura ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA) -hankkeen päätavoitteena on kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta ja tarjontaa. Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan ja kuvaamaan koulutusmarkkinan tulevia kehityssuuntia. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä TK-Evalin ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.

Lisäksi MDI on mukana Pellervon taloustutkimus PTT:n vetämässä ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikutuksia arvioivassa hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea päätöksentekoa ajantasaisella tutkimustiedolla.

Lue lisää

Vuonna 2021 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen