Kaupunkipolitiikan tiekarttaa päivitetään

kpol_paivitys

Maaliskuussa 2015 valmistui ensimmäinen kaupunkipolitiikan tiekartta Onko maallamme malttia kaupungistua. Raportti toimi hallitusohjelmakeskustelujen taustamateriaalina. Kaupunkien rooli kasvun luojina ja elinvoiman vahvistamisessa on uudelleen jäsentymässä maakuntien muodostamisen myötä. Päivitystyön tuloksena syntyy raportti, joka sisältää parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon pohjautuvan kuvauksen Suomen kaupungistumisen näkymästä ja konkreettisen toimintaohjelman edessä olevan kaupunkirakentamisen edellyttämistä toimista Suomen keskeisimmillä kaupunkiseuduilla ja -vyöhykkeillä. Erityinen huomio kiinnitetään kaupunkien rooliin, uudistuvaan työnjakoon eri toimijoiden välillä ja tulevaisuuden infrainvestointien rahoitukseen. Toteutus perustuu jälleen klubimuotoiseen työskentelyyn kevään 2016 aikana. Työn tilaajia ovat Rakennusteollisuus, Rakennustietosäätiö, SAK, Rakennusliitto ja Hypo-pankki. Lisäksi työhön osallistuvat Espoon, Hämeenlinnan, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit.

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022