Kaupunkipolitiikan tiekartan päivitys käynnistyi

Kaupungistuminen jatkuu kiivaana samaan aikaan, kun kansallinen kaupunkipolitiikka loistaa edelleen poissaolollaan. MDI:n johdolla laaditut kaupunkipolitiikan tiekartat ovat osaltaan vaikuttaneet, että suurten kaupunkien raideliikenneinfraan investoidaan. Pienten ja keskisuurten kaupunkien asema tulevassa kehittämiskentässä sekä kehityksen näköalat ovat hämärät. Pienten ja keskisuurten kaupunkien tilannekuvan ja aseman kirkastamiseksi teemme kaupunkipolitiikan tiekartta III:n, joka nostaa esiin pk-kaupunkien potentiaalin. Fokuksena on kaupunkien oman elinvoimapolitiikan terävöittäminen. Samalla luodaan agendaa uusien maakuntien ja valtiovallan kaupunkipolitiikalle. Työhön osallistuvat kaupungeista Forssa, Heinola, Järvenpää, Kokkola, Riihimäki ja Uusikaupunki. Työtä rahoittavat kaupunkien lisäksi RT, Rakennusliitto, Rakennustietosäätiö, SKOL ja Hypo. Työ valmistuu maaliskuussa 2017.