Kaupunkilaiset työstivät Helsingin OmaStadin Alueraksa-työpajoissa osallistuvan budjetoinnin ideoitaan virtuaalisesti

MDI pääsi eturintamaan kuulemaan, miten kaupunkilaiset haluaisivat kehittää Helsinkiä. MDI tuki OmaStadi-projektia suunnittelemalla prosessin ja fasilitoimalla yhdessä kaupungin stadiluotsien kanssa kahdeksan suurpiirin Alueraksa-työpajaa, joissa kaupunkilaiset kehittivät yhdessä ideoitaan, joiden toteuttamisesta äänestetään myöhemmässä vaiheessa.

Työpajojen keskusteluissa toistuivat samat teemat ilta toisensa jälkeen. Kaupunkilaiset haluaisivat kaikille alueille enemmän liikuntamahdollisuuksia ja vihreyttä. Rantojen ja jokivarsien alueilla saunat, uintipaikat ja grillikatokset olivat toivottuja. Joka puolelle kaupunkia haluttaisiin lisää penkkejä ja viheralueiden ja puistojen kohentamista. Koronavuosi lisäsi selvästi tarvetta ulkoliikunta ja -oleskelupaikoille.

Virtuaalityöpajat kokosivat eri ikäiset kaupunkilaiset yhteen

Yhteiskehittämisen työpajat järjestettiin ensimmäistä kertaa virtuaalisesti. Aiemmin kasvokkaisina tilaisuuksina pidettyjen Raksojen siirtäminen digitaaliselle yhteiskehitysalustalle vaati prosessin tarkkaa mallintamista. Enimmillään Alueraksoille osallistui noin sata kaupunkilaista. Iltojen haasteena olikin saattaa oikeat ihmiset yhteen työstämään samankaltaisista ideoistaan yhteisiä ehdotuksia. Illan aikana kaupunkilaiset jakautuivat jopa yli kolmeenkymmeneen pienempään virtuaalihuoneeseen kehittämään ideoitaan.

Virtuaalinen yhteiskehitys toimi yllättävän hyvin: Raksat houkuttelivat lähes yhtä paljon väkeä kuin fyysisetkin tapaamiset. Osallistujien profiili sen sijaan näytti jopa monipuolisemmalta: Zoomiin saapui niin koululaisia, työikäisiä kuin vanhempaakin väestöä. Keskusteluseuraa löytyi, ja ehdotuksia saatiin hyvin eteenpäin. Pieniä teknisiä ongelmia sekä käyttäjien että alustan suhteen korjailtiin lennossa Raksojen aikana.

OmaStadi on Helsingin osallistuvan budjetoinnin konsepti. Kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päättää siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa varojaan. Kaupunkilaiset äänestävät syksyllä 2021 ehdotuksista, ja eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa