Kaupunkilaiset työstivät Helsingin OmaStadin Alueraksa-työpajoissa osallistuvan budjetoinnin ideoitaan virtuaalisesti

MDI pääsi eturintamaan kuulemaan, miten kaupunkilaiset haluaisivat kehittää Helsinkiä. MDI tuki OmaStadi-projektia suunnittelemalla prosessin ja fasilitoimalla yhdessä kaupungin stadiluotsien kanssa kahdeksan suurpiirin Alueraksa-työpajaa, joissa kaupunkilaiset kehittivät yhdessä ideoitaan, joiden toteuttamisesta äänestetään myöhemmässä vaiheessa.

Työpajojen keskusteluissa toistuivat samat teemat ilta toisensa jälkeen. Kaupunkilaiset haluaisivat kaikille alueille enemmän liikuntamahdollisuuksia ja vihreyttä. Rantojen ja jokivarsien alueilla saunat, uintipaikat ja grillikatokset olivat toivottuja. Joka puolelle kaupunkia haluttaisiin lisää penkkejä ja viheralueiden ja puistojen kohentamista. Koronavuosi lisäsi selvästi tarvetta ulkoliikunta ja -oleskelupaikoille.

Virtuaalityöpajat kokosivat eri ikäiset kaupunkilaiset yhteen

Yhteiskehittämisen työpajat järjestettiin ensimmäistä kertaa virtuaalisesti. Aiemmin kasvokkaisina tilaisuuksina pidettyjen Raksojen siirtäminen digitaaliselle yhteiskehitysalustalle vaati prosessin tarkkaa mallintamista. Enimmillään Alueraksoille osallistui noin sata kaupunkilaista. Iltojen haasteena olikin saattaa oikeat ihmiset yhteen työstämään samankaltaisista ideoistaan yhteisiä ehdotuksia. Illan aikana kaupunkilaiset jakautuivat jopa yli kolmeenkymmeneen pienempään virtuaalihuoneeseen kehittämään ideoitaan.

Virtuaalinen yhteiskehitys toimi yllättävän hyvin: Raksat houkuttelivat lähes yhtä paljon väkeä kuin fyysisetkin tapaamiset. Osallistujien profiili sen sijaan näytti jopa monipuolisemmalta: Zoomiin saapui niin koululaisia, työikäisiä kuin vanhempaakin väestöä. Keskusteluseuraa löytyi, ja ehdotuksia saatiin hyvin eteenpäin. Pieniä teknisiä ongelmia sekä käyttäjien että alustan suhteen korjailtiin lennossa Raksojen aikana.

OmaStadi on Helsingin osallistuvan budjetoinnin konsepti. Kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päättää siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa varojaan. Kaupunkilaiset äänestävät syksyllä 2021 ehdotuksista, ja eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022