Kanta-Hämeen keskussairaalalla on merkittäviä vaikutuksia alueen elinvoimaan

MDI analysoi ja muodosti kokonaisvaltaisen tilannekuvan Kanta-Hämeen keskussairaalan sisäisistä ja ulkoisista elinvoimavaikutuksista omalla vaikutusalueellaan. Analyysin mukaan vaikutukset ovat merkittävät. Esimerkiksi keskussairaalan henkilöstön vuosittainen palkkasumma on noin 74 miljoonaa euroa, josta neljä viidesosaa jää maakuntaan. Lisäksi keskussairaala käyttää palvelujen ostoihin noin 80 miljoonaa euroa vuodessa, josta noin neljännes jää maakuntaan.

Sisäisiä elinvoimavaikutuksia kuvataan Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstöön ja palvelujen ostoihin liittyvien tunnuslukujen avulla. Sisäiseen elinvoimaan liittyvät tunnusluvut perustuvat sairaalan omaan dataan, jotka MDI analysoi. Ulkoisia elinvoimavaikutuksia kuvattiin alueen kuntien elinvoimaisuuteen liittyvien tunnuslukujen avulla. Kanta-Hämeen kunnat sijoittuvat ulkoisen elinvoiman tunnusluvuilla kaikkien Manner-Suomen 294 kunnan joukossa pääosin kuntien parhaaseen tai toiseksi parhaaseen viidennekseen.

Analyysiin valittiin 13 avainmuuttujaa, joiden kautta tarkasteltiin sekä Kanta-Hämeen positiota suhteessa muihin maakuntiin että Kanta-Hämeen kuntien positiota suhteessa toisiinsa. Analyysi sisältää runsaasti muita sisäiseen ja ulkoiseen elinvoimaan liittyviä tunnuslukuja. Työ valmistui kesäkuussa 2020, ja se palvelee tiedolla johtamista ja päätöksentekoa.

Materiaalit

Uutinen: Keskussairaala tuo elintärkeää voimaa maakunnalle
Selvitys: Kanta-Hämeen keskussairaalan sisäiset ja ulkoiset elinvoimavaikutukset sairaalan vaikutusalueella