Kanta-Hämeen keskussairaalalla on merkittäviä vaikutuksia alueen elinvoimaan

MDI analysoi ja muodosti kokonaisvaltaisen tilannekuvan Kanta-Hämeen keskussairaalan sisäisistä ja ulkoisista elinvoimavaikutuksista omalla vaikutusalueellaan. Analyysin mukaan vaikutukset ovat merkittävät. Esimerkiksi keskussairaalan henkilöstön vuosittainen palkkasumma on noin 74 miljoonaa euroa, josta neljä viidesosaa jää maakuntaan. Lisäksi keskussairaala käyttää palvelujen ostoihin noin 80 miljoonaa euroa vuodessa, josta noin neljännes jää maakuntaan.

Sisäisiä elinvoimavaikutuksia kuvataan Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstöön ja palvelujen ostoihin liittyvien tunnuslukujen avulla. Sisäiseen elinvoimaan liittyvät tunnusluvut perustuvat sairaalan omaan dataan, jotka MDI analysoi. Ulkoisia elinvoimavaikutuksia kuvattiin alueen kuntien elinvoimaisuuteen liittyvien tunnuslukujen avulla. Kanta-Hämeen kunnat sijoittuvat ulkoisen elinvoiman tunnusluvuilla kaikkien Manner-Suomen 294 kunnan joukossa pääosin kuntien parhaaseen tai toiseksi parhaaseen viidennekseen.

Analyysiin valittiin 13 avainmuuttujaa, joiden kautta tarkasteltiin sekä Kanta-Hämeen positiota suhteessa muihin maakuntiin että Kanta-Hämeen kuntien positiota suhteessa toisiinsa. Analyysi sisältää runsaasti muita sisäiseen ja ulkoiseen elinvoimaan liittyviä tunnuslukuja. Työ valmistui kesäkuussa 2020, ja se palvelee tiedolla johtamista ja päätöksentekoa.

Materiaalit

Uutinen: Keskussairaala tuo elintärkeää voimaa maakunnalle
Selvitys: Kanta-Hämeen keskussairaalan sisäiset ja ulkoiset elinvoimavaikutukset sairaalan vaikutusalueella

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa