Kaisa Lähteenmäki-Smith liittyy MDI:n joukkoon

MDI saa väkivahvan lisän joukkoonsa, kun Kaisa Lähteenmäki-Smith siirtyy valtioneuvoston kansliasta MDI:lle helmikuun 2019 alusta. Kaisa on aikoinaan väitellyt eurooppalaisten hallintorakenteiden muutoksesta, ja viimeisinä vuosina hän on ollut kehittämässä kokeilevaa Suomea ja uudistuvaa valtionhallintoa. Viimeisen vuoden Kaisa on ollut lainassa Sitralla ilmiölähtöisen valtionhallinnon kehittämisessä ja Uudistajat-koulutusohjelmassa.

Kaisa itse kommentoi siirtoa: ”Siirtymisen pääjuttu minulle on ilmiömäisen hallinnon ja yhteiskunnan ihmislähtöisen uudistamisen tekeminen paikallis- ja aluetasolla. Tämä sisältää poikkihallinnollisuuden ja systeemisyyden näkökulmien lisäksi elinvoimaisuuden, tiedolla johtamisen, kokeilukulttuurin ja osallisuuden. Elämä kun tapahtuu kunnissa ja paikallisyhteisöissä.”

Kaisa tulee MDI:lle erityisesti kehittämään MDI:n tiedolla johtamista sekä johtamaan ja koordinoimaan vaativia tutkimusprojekteja. Asemapaikkana tulee olemaan Helsingin konttori Autotalossa, jossa Kaisa toimii keskeisenä pelinrakentajana. Kaisalla on kattavat verkostot niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, joita luonnollisesti hyödynnetään yhteiskunnallisessa kehittämisessä.