Kainuussa profiloitiin viisi potentiaalista kohderyhmää monipaikkaisuudelle

Koronavuosi on satanut Kainuun laariin. Matkailussa on tehty kaikkien aikojen ennätyksiä, ja nyt hyötyjä halutaan löytää myös pidemmistä viipymistä. Tätä varten Kainuussa on selvitetty talven aikana monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn potentiaalia. Kainuun liiton tilaamassa selvityksessä tilaajan tavoitteena oli vahvistaa Kainuun tunnettuutta, näkyvyyttä ja vetovoimaa eri kohderyhmien näkökulmasta sekä valmistautua paikkariippumattoman työn yleistymiseen Suomessa. Tavoitteena oli myös olla etulinjassa tekemässä Kainuusta paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työntekijän edelläkävijämaakuntaa sekä huomioida eri kohderyhmien tarpeet asuinpaikkaa valitessa.

Kainuussa on selvitetty talven aikana monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn potentiaalia. Kuva: Anssi Kumpula.

Selvityksen keskeinen anti oli kohderyhmien profilointi ja niistä tarkemman tiedon etsiminen. Selvityksen kohteena oli viisi erilaista henkilöryhmää. Ensinnäkin kiinnostuksen kohteena olivat ne yli 50-vuotiaat kainuulaislähtöiset henkilöt, joilla on iäkkäitä vanhempia Kainuussa. Toiseksi kerättiin korkeakouluopintonsa muualla päättävien kainuulaislähtöisten nuorten aikuisten mietteitä. Kolmanneksi kartoitettiin näkemyksiä vapaa-ajan asukkailta ja tapahtumakävijöiltä, jotka viettävät vapaa-aikaansa Kainuussa joko tilapäisesti tai pysyvämmin. Neljänneksi kerättiin tietoa monisukupolvisten monipaikkaisista eli sellaisista lapsiperheistä, joiden isovanhemmat asuvat Kainuussa. Viidenneksi näkemyksiä kerättiin niiltä perheiltä, joilla toisen työpaikka on jo Kainuussa. 

Selvitykseen kuului dokumenttiaineiston läpikäyntiä sekä julkistetuista että meneillään olevista monipaikkaisuutta liippaavista tutkimuksista ja selvityksistä. Monipaikkaisuuden potentiaalia kartoitettiin kyselyllä, jonka kautta kerättiin näkemyksiä toimivista käytännöistä ja kehittämistarpeista, jotta monipaikkainen ja paikkariippumaton työ voisi yleistyä Kainuussa. Kyselyn jälkeen järjestettiin kaksi fokusryhmäkeskustelutilaisuutta, jossa pohdittiin toimenpiteitä monipaikkaisuuden vahvistamiseksi.

Keskeiset ajatukset monipaikkaisuuden vahvistamiseksi liittyivät yhteisöllisiin työtiloihin, tietoliikenneinfran ja liikkumisen parantamiseen sekä kausi- ja kesäasumisen palveluiden parantamiseen. Kainuun liitto julkaisee raportin monipaikkaisuudesta kevään aikana.

Lisätietoja

Tytti Määttä, tytti.maatta@kuhmo.fi, 044 725 5220
Minna Komulainen, minna.komulainen@kainuu.fi, 044 410 0726
Janne Antikainen, janne.antikainen@mdi.fi, 040 764 1829

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne