Joukkomme vahvistui kolmella uudella osaajalla

Lokakuun alussa saimme vahvistukseksi kolme uutta osaajaa, kun Jani Varjonen aloitti harjoittelijana, Nanna Nieminen asiantuntijana ja jo aiemmin MDI:llä työskennellyt Eveliina Kuusisto teki paluun riveihimme.

Jani Varjonen on maisteriopintojensa loppusuoralla oleva tuleva ekonomisti Turun yliopistosta. Hän opiskelee pääaineenaan taloustiedettä sekä sivuaineinaan tilastotiedettä ja matematiikkaa. Janin mielenkiinnon kohteet liittyvät laajasti talouteen – erityisesti kaupunkitalouteen. MDI:llä Jani pääsee näyttämään kyntensä monenlaisten tilastollisten analyysien parissa sekä tukemaan tietopalvelujen kehittämistä. Työn ohessa Jani työstää graduaan.

Nanna Nieminen on hallintotieteilijä, joka tuntee perin pohjin sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan että kunnat ja järjestökentän. Terveydenhuoltoalan koulutus- ja työtaustansa lisäksi Nanna on työskennellyt sosiaalialan järjestössä muun muassa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen, vaikuttamisen sekä hyvinvointialueiden ja järjestöjen välisen yhteistyön parissa. MDI:llä Nanna tulee työskentelemään kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen toimintaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien kysymysten parissa.

Eveliina Kuusisto on kansainvälisen politiikan maisteriopintojensa loppusuoralla oleva yhteiskuntatieteilijä, joka on kiinnostunut erityisesti ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymyksistä sekä kestävästä kehityksestä. Tämän lisäksi hän on kartuttanut tietämystä muun muassa aluepolitiikan, valtio-opin ja johtamisviestinnän saralla. Nyt hän hyppää mukaan kulttuuripolitiikan maailmaan ja työstää erityisesti Nokian kulttuuriohjelmaa sekä kulttuurihyvinvointipalvelujen järjestämistä koskevaa selvitystä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen