Joukkomme vahvistui kolmella uudella osaajalla

Lokakuun alussa saimme vahvistukseksi kolme uutta osaajaa, kun Jani Varjonen aloitti harjoittelijana, Nanna Nieminen asiantuntijana ja jo aiemmin MDI:llä työskennellyt Eveliina Kuusisto teki paluun riveihimme.

Jani Varjonen on maisteriopintojensa loppusuoralla oleva tuleva ekonomisti Turun yliopistosta. Hän opiskelee pääaineenaan taloustiedettä sekä sivuaineinaan tilastotiedettä ja matematiikkaa. Janin mielenkiinnon kohteet liittyvät laajasti talouteen – erityisesti kaupunkitalouteen. MDI:llä Jani pääsee näyttämään kyntensä monenlaisten tilastollisten analyysien parissa sekä tukemaan tietopalvelujen kehittämistä. Työn ohessa Jani työstää graduaan.

Nanna Nieminen on hallintotieteilijä, joka tuntee perin pohjin sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan että kunnat ja järjestökentän. Terveydenhuoltoalan koulutus- ja työtaustansa lisäksi Nanna on työskennellyt sosiaalialan järjestössä muun muassa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen, vaikuttamisen sekä hyvinvointialueiden ja järjestöjen välisen yhteistyön parissa. MDI:llä Nanna tulee työskentelemään kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen toimintaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien kysymysten parissa.

Eveliina Kuusisto on kansainvälisen politiikan maisteriopintojensa loppusuoralla oleva yhteiskuntatieteilijä, joka on kiinnostunut erityisesti ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymyksistä sekä kestävästä kehityksestä. Tämän lisäksi hän on kartuttanut tietämystä muun muassa aluepolitiikan, valtio-opin ja johtamisviestinnän saralla. Nyt hän hyppää mukaan kulttuuripolitiikan maailmaan ja työstää erityisesti Nokian kulttuuriohjelmaa sekä kulttuurihyvinvointipalvelujen järjestämistä koskevaa selvitystä.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa