Helsinki Symposium oli väkevä kaupunkipoliittisen keskustelun herätyskokous

Helsingin kaupunki kutsui 21.3. kaupungintalonsa Juhlasaliin joukot koolle keskustelemaan kaupunkien kehityksestä, kaupunkitutkimuksesta sekä kaupunkipolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä. Koolle kutsutun 300 henkilön ajatukset laittoivat liikkeelle pormestari Vapaavuori, joka painotti avauspuheenvuorossa tiedon ja faktojen merkitystä kaupunkien kehittämisessä. Tiedon vyöryttämistä jatkoi kaupunkien kukoistuksen viidellä teesillä MDI:n kaupunkitutkija Timo Aro. Lisää liekkejä keskusteluun löi professori Kjell A. Nordström, jonka ydinväite kuuluu, että maailman tulevaisuus ratkeaa 600 kaupungin, ei 200 kansallisvaltion toimin. Symposiumin paneeliosiossa Anni Sinnemäki keskustelutti valtiovaltaa, C21-kaupunkien johtoa ja kaupunkitutkijoita ajankohtaisista kaupunkipoliittisista kysymyksistä. MDI oli matkan varrella Helsingin kaupungin apua tilaisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Tilaisuuden pohjustukseksi ja rytmittämiseksi MDI tuotti videoinserttejä yhteistyössä Creamframen kanssa. Tilaisuus sai paljon positiivista palautetta – keskustelu oli jälleen paikallaan.

Tilaisuuden materiaali: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/kaupunkisymposium

Tilaisuuden videot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/kaupunkisymposiumin-videot

Suora linkki introvideoon MDI:n YouTube-kanavalla.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa