Hämeessä selvitetään työmarkkinoiden osaamistarpeisiin liittyvän tiedon keräämistä ja hyödyntämistä

MDI toteuttaa syksyn ja loppuvuoden 2021 aikana Hämeen ELY-keskuksen toimialueella selvitystyön, jossa tavoitteena on kerätä tietoa sekä analysoida ja kuvata, miten alueen eri toimijat keräävät ja hyödyntävät työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvää tietoa.

Selvitystyöllä pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, miten ja kuinka järjestelmällisesti tietoa kerätään, miten tietoa käsitellään ja analysoidaan sekä mihin käyttötarkoituksiin tietoa hyödynnetään. Selvitysprosessin toteutukseen tullaan osallistamaan ja kuulemaan laajasti Hämeen ELY-alueen osaamistietoa kartoittavia toimijoita. Selvityksen päämääränä on tuottaa ehdotuksia, miten alueellista osaamistarpeiden kartoitusta ja ennakointia voitaisiin kehittää vahvemmin eri osapuolia hyödyttäväksi, yhdensuuntaisemmaksi ja kokonaisuutena vaikuttavammaksi toiminnaksi.

Selvitystyössä MDI:n yhteistyökumppanina ja asiantuntijana toimii Foredata Oy:n tuote- ja palvelujohtaja Mikael Andolin. Toimeksiantaja selvityksessä on Hämeen ELY-keskus.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen