Hämeen TE-toimiston uuden toimintamallin arvioinnissa hyödynnetään synteettisen kontrollin menetelmää

MDI toteuttaa syksyn 2020 aikana yhdessä Owal Group Oy:n ja Melkiorin kanssa Hämeen TE-toimiston uuden toimintamallin toiminta- ja vaikuttavuusarvioinnin. Toimintamallin kehittämisen tavoitteena on rakentaa yhdessä yksityisten palvelutuottajien kanssa uusi vaikuttava tilaaja–tuottajamalli Hämeen TE-toimiston Forssan toimiston työttömille työnhakija-asiakkaille. Malli perustuu tulosperusteiseen toimintatapaan. Toimintamallin tavoiteltavia tuloksia asiakkaalle ovat työllistyminen, yrittäjyys, opiskelu tai positiivinen siirtymä kohti työmarkkinoita työllistymistä edistävässä palvelussa. Toimintamallia toteutetaan Forssan alueella.

Arviointityöhön kuuluu palveluhankinnan ja palvelun toimivuuden arviointi, palvelumallin vaikuttavuuden ja lisäarvon arviointi sekä panosten ja niillä saavutettujen tuotosten arviointi. Lisäksi työssä toteutetaan alueellisia tilastollisia vertailuanalyyseja synteettisen kontrollin menetelmällä. Tarkastelussa Forssalle muodostetaan tilastollisella menetelmällä mahdollisimman samankaltainen synteettinen verrokkikunta, joka muodostuu usean muun kunnan yhdistelmästä.

Tällä analyysillä tuotetaan tietoa siitä, onko palvelumallin käyttöönoton jälkeen Forssassa kehitys ollut palvelumallin tavoitteiden suhteen positiivisempaa suhteessa synteettiseen verrokkikuntaan. Samalla tutkitaan, mitä kuntia palvelun kohdealueella kannattaa käyttää sopivina vertailukohteina myös jatkoa ajatellen. Arviointi tuottaa lopulta tietoa arvioitavan toimintamallin kehittämisestä jatkossa.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne