Hämeen TE-toimiston uuden toimintamallin arvioinnissa hyödynnetään synteettisen kontrollin menetelmää

MDI toteuttaa syksyn 2020 aikana yhdessä Owal Group Oy:n ja Melkiorin kanssa Hämeen TE-toimiston uuden toimintamallin toiminta- ja vaikuttavuusarvioinnin. Toimintamallin kehittämisen tavoitteena on rakentaa yhdessä yksityisten palvelutuottajien kanssa uusi vaikuttava tilaaja–tuottajamalli Hämeen TE-toimiston Forssan toimiston työttömille työnhakija-asiakkaille. Malli perustuu tulosperusteiseen toimintatapaan. Toimintamallin tavoiteltavia tuloksia asiakkaalle ovat työllistyminen, yrittäjyys, opiskelu tai positiivinen siirtymä kohti työmarkkinoita työllistymistä edistävässä palvelussa. Toimintamallia toteutetaan Forssan alueella.

Arviointityöhön kuuluu palveluhankinnan ja palvelun toimivuuden arviointi, palvelumallin vaikuttavuuden ja lisäarvon arviointi sekä panosten ja niillä saavutettujen tuotosten arviointi. Lisäksi työssä toteutetaan alueellisia tilastollisia vertailuanalyyseja synteettisen kontrollin menetelmällä. Tarkastelussa Forssalle muodostetaan tilastollisella menetelmällä mahdollisimman samankaltainen synteettinen verrokkikunta, joka muodostuu usean muun kunnan yhdistelmästä.

Tällä analyysillä tuotetaan tietoa siitä, onko palvelumallin käyttöönoton jälkeen Forssassa kehitys ollut palvelumallin tavoitteiden suhteen positiivisempaa suhteessa synteettiseen verrokkikuntaan. Samalla tutkitaan, mitä kuntia palvelun kohdealueella kannattaa käyttää sopivina vertailukohteina myös jatkoa ajatellen. Arviointi tuottaa lopulta tietoa arvioitavan toimintamallin kehittämisestä jatkossa.

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous