Hämeen TE-toimiston uuden toimintamallin arvioinnissa hyödynnetään synteettisen kontrollin menetelmää

MDI toteuttaa syksyn 2020 aikana yhdessä Owal Group Oy:n ja Melkiorin kanssa Hämeen TE-toimiston uuden toimintamallin toiminta- ja vaikuttavuusarvioinnin. Toimintamallin kehittämisen tavoitteena on rakentaa yhdessä yksityisten palvelutuottajien kanssa uusi vaikuttava tilaaja–tuottajamalli Hämeen TE-toimiston Forssan toimiston työttömille työnhakija-asiakkaille. Malli perustuu tulosperusteiseen toimintatapaan. Toimintamallin tavoiteltavia tuloksia asiakkaalle ovat työllistyminen, yrittäjyys, opiskelu tai positiivinen siirtymä kohti työmarkkinoita työllistymistä edistävässä palvelussa. Toimintamallia toteutetaan Forssan alueella.

Arviointityöhön kuuluu palveluhankinnan ja palvelun toimivuuden arviointi, palvelumallin vaikuttavuuden ja lisäarvon arviointi sekä panosten ja niillä saavutettujen tuotosten arviointi. Lisäksi työssä toteutetaan alueellisia tilastollisia vertailuanalyyseja synteettisen kontrollin menetelmällä. Tarkastelussa Forssalle muodostetaan tilastollisella menetelmällä mahdollisimman samankaltainen synteettinen verrokkikunta, joka muodostuu usean muun kunnan yhdistelmästä.

Tällä analyysillä tuotetaan tietoa siitä, onko palvelumallin käyttöönoton jälkeen Forssassa kehitys ollut palvelumallin tavoitteiden suhteen positiivisempaa suhteessa synteettiseen verrokkikuntaan. Samalla tutkitaan, mitä kuntia palvelun kohdealueella kannattaa käyttää sopivina vertailukohteina myös jatkoa ajatellen. Arviointi tuottaa lopulta tietoa arvioitavan toimintamallin kehittämisestä jatkossa.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia. Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa