Finpron 30-tuntisen leirin saldo: osaaminen houkuttelee investointeja Itä-Suomeen

Itä-Suomen kolmen maakunnan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon kehitysyhtiöiden, ELY-keskusten, maakunnan liittojen, oppilaitosten ja Finpron väki kokoontuivat Rantasalmen Järvisydämeen 23.–24.5. työstämään ajatuksia investointien houkuttelemiseksi Itä-Suomeen. Pohjois-Karjalan investointien houkuttelun kärjeksi nousi fotoniikka, Pohjois-Savon terveysteknologia ja Etelä-Savon vesi- ja ympäristöosaaminen. Itä-Suomen yhteisiksi vahvuuksiksi investointien näkökulmasta tunnistettiin metsäbiotalous, teknologia ja matkailu. Leiriläiset korostivat osaamisen merkitystä, resurssien ja koko tuotantokehityksen ketjun sijaintia alueella, verkostoitumisen taitoa sekä luottamuksen merkitystä. Investointien houkuttelu vaatii aikaa, räätälöityjä ratkaisuja ja henkilökohtaisia verkostoja. 30-tuntisen leirin tilaaja oli Invest in Finland.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa