Finpron 30-tuntisen leirin saldo: osaaminen houkuttelee investointeja Itä-Suomeen

Itä-Suomen kolmen maakunnan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon kehitysyhtiöiden, ELY-keskusten, maakunnan liittojen, oppilaitosten ja Finpron väki kokoontuivat Rantasalmen Järvisydämeen 23.–24.5. työstämään ajatuksia investointien houkuttelemiseksi Itä-Suomeen. Pohjois-Karjalan investointien houkuttelun kärjeksi nousi fotoniikka, Pohjois-Savon terveysteknologia ja Etelä-Savon vesi- ja ympäristöosaaminen. Itä-Suomen yhteisiksi vahvuuksiksi investointien näkökulmasta tunnistettiin metsäbiotalous, teknologia ja matkailu. Leiriläiset korostivat osaamisen merkitystä, resurssien ja koko tuotantokehityksen ketjun sijaintia alueella, verkostoitumisen taitoa sekä luottamuksen merkitystä. Investointien houkuttelu vaatii aikaa, räätälöityjä ratkaisuja ja henkilökohtaisia verkostoja. 30-tuntisen leirin tilaaja oli Invest in Finland.