Eveliina Kuusisto harjoittelijaksi MDI:lle

MDI:n joukko vahvistui maaliskuun alussa, kun YTK Eveliina Kuusisto liittyi mukaan. Eveliina on kansainvälisen politiikan maisteriopintojensa loppusuoralla oleva yhteiskuntatieteilijä, joka on kiinnostunut erityisesti ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymyksistä sekä kestävästä kehityksestä. Tämän lisäksi hän on kartuttanut tietämystä muun muassa aluepolitiikan, valtio-opin ja johtamisviestinnän saralla. Eveliina on vahvimmillaan laadullisten analyysien maailmassa. 

Eveliina Kuusisto odottaa näkevänsä MDI:n arkea.

Eveliinan työpöydällä tulee aluksi olemaan ainakin opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävä selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan. Työnkuva tarkentuu lähiviikkoina, kun työt saadaan polkaistua kunnolla käyntiin. 

Harjoittelun aikana Eveliina odottaa näkevänsä konsulttitoimiston arkea ja selvitystöiden eri työvaiheita. Hän odottaa pääsevänsä syventymään tarkemmin projektien taustoihin ja oppimaan kollegoilta esimerkiksi siitä, miten selvityksen tuloksista saadaan laadittua tilaajille järkeviä toimenpidesuosituksia. Eveliina jää myös mielenkiinnolla seuraamaan sitä, millaisia konkreettisia vaikutuksia tekemillämme selvityksillä on päätöksentekoon ja hallintoon.

“MDI:ssä on äärimmäisen laaja skaala osaamista eri aihealueilta, ja onkin jännittävää päästä seuraamaan lähempää, mitä kaikkea talossa on samanaikaisesti meneillään”, kertoo Eveliina tunnelmistaan ensimmäisen harjoitteluviikon jälkeen. 

Eveliina toivoo oppivansa, miten opintojen aikana karttunutta osaamista saa valjastettua käytännön työhön. Hän uskoo, että harjoittelun myötä hän tulee kehittymään niin asiantuntijan roolissa, työelämätaidoissa kuin itseohjautuvuudessakin. 

Lue lisää asiantuntijoistamme osoitteesta mdi.fi/me.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa