Etelä-Suomen kehityskäytävien profilointi valmistunut

Alueiden kehittyminen kanavoituu yhä enemmän hallinnolliset rajat ylittäviin käytäviin. Uudenmaan maakunnassa valmistellaan uuden kokonaismaakuntakaavan käynnistämistä, ja keskeinen osa tätä valmistelutyötä on aluerakenteen ja pääliikenneverkon kehittämisen painopisteiden valinnat. Tätä työtä tukemaan MDI teki Uudenmaan maakuntaliiton toimeksiannosta Etelä-Suomen kehityskäytävien profilointityön. Tulosten perusteella on piirretty Sininen käytävä Turkuun, Oranssi Tampereelle, Vihreä Lahteen ja Kouvolaan sekä Punainen Kotkaan. Tulosten visualisoinnissa MDI:n kumppanina oli NitroID. Työn tulokset löytyvät Uudenmaan liiton sivuilta.