Etelä-Savon hyvinvointianalyysi kunnittain

MDI toteutti Etelä-Savon hyvinvointianalyysin, jossa tarkasteltiin Etelä-Savon kuntien hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja kehitystä keskipitkällä aikavälillä. Etelä-Savon hyvinvoinnin ja terveyden tilaa verrattiin koko maan ja mediaanikunnan arvoihin samalla aikavälillä. Vertailussa tarkasteltiin myös Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien hyvinvointia ja terveydentilaa. Analyysi  toteutettiin tarkastelemalla KELA:n ja THL:n ikävakioituja sairastavuutta kuvaavia indeksejä. Indekseistä on laskettu kolmen tuoreimman vuoden keskiarvo satunnaisvaihtelun ja poikkeamien merkityksen vähentämiseksi, joka voisi olla ongelmallista etenkin pienten kuntien osalta. THL:n sairausryhmäkohtaisista indekseistä puuttuvat alle 2000 asukkaan kuntien tiedot. Kaikki indeksit on ikävakioitu eli niistä on poistettu väestön ikärakenteen aiheuttama vaihtelu.