Digitaalinen tietopalvelu visualisoi Tampereen seudun yritystoiminnan toimintaympäristön

Toteutimme Business Tampereelle digitaalisen tietopalvelun, jossa kootaan yhteen tärkeimmät tiedot kuvaamaan Tampereen seudun toiminta- ja yritysympäristöä. Palvelu on kattavuudessaan Suomen ensimmäinen. Visualisointipaketin tarkoituksena on kuvata selkeällä tavalla Tamperetta yritystoiminnan alueena ja houkutella siten alueelle lisää uusia kansainvälisen tason yrityksiä sekä ulkomaisia investointeja. Samalla palvelua käytetään seurantapalveluna yritystoiminnan toimintaympäristön kehittymisestä.

Visualisointien lähtötietoina käytettiin aineistoja mm. Tilastokeskukselta, Vipunen-tietopalvelusta, sahkonhinta.fi-sivulta ja Business Tampereen hankkimista maksullisista tietoaineistoista. Tietopalvelu toteutettiin Tableau-työkalun avulla ja visualisointi on julkisesti kaikkien käytettävissä.

Business Tampereen tietopalvelussa tarkastellaan esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuutta, yrityskentän rakennetta ja liiketoiminnan kehitysnäkymiä, startup-toimintaa sekä yritystoimintaan kohdistuvien kustannusten generoitumista.

Tutustu tietopalveluun.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio