Business Finlandin digitalisaatiota edistäneiden ohjelmien arvioinnissa tarkastelussa 13 ohjelmaa ja 15 vuoden ajanjakso

Business Finland (ent. Tekes ja Finpro) on viimeisen 15 vuoden aikana tukenut suomalaisten yritysten liiketoimintojen digitalisointia ja auttanut yrityksiä luomaan globaalia kilpailuetua digitalisaation avulla sekä tukenut digitalisaatioon liittyvää tutkimusta. MDI toteutti talven ja kevään aikana yhdessä Owal Groupin, Melkiorin ja Resolute HQ:n kanssa vuosina 2005-2019 toteutettujen kolmentoista Business Finlandin digitalisaatiota edistäneen ohjelman arvioinnin. Työssä tuotettiin kokonaisvaltainen arvio näiden ohjelmien toteutuksen strategisesta relevanssista, ohjelmien toteutuskonseptien onnistuneisuudesta sekä tuloksista ja vaikutuksista. Erityisen huomion kohteena arvioinnissa olivat usean rinnakkaisen ja tosiaan seuraavan ohjelman aikaansaamat yhteisvaikutukset ja lisäarvo Suomen digitalisaatio kehitykseen.

Ohjelmien arvioitiin kattaneen laajan valikoiman digitaalisaation teemoja ja osuneen hyvin teknologisiin murroksiin ja digitalisaation edistämisen tarpeisiin. Lisäksi ohjelmien kautta on saatu oppeja erilaisten ohjelmien toteuttamiskonseptien toimivuudesta, joita on voitu hyödyntää uudempien ohjelmien suunnittelussa. Arvioidut ohjelmat ovat vahvistaneet pitkän aikavälin valmiutta digitaalisen teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen Suomessa, mahdollistaneet uuden tutkimustiedon syntymistä sekä uutta kehittämistyötä, vahvistaneet yhteiskehittämistä toimijoiden välillä, edistäneet yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä sekä yleisesti vaikuttaneet suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn paranemiseen. Ohjelmien lisäarvo on ollut merkittävä useassa digitalisaatioteemassa. 

Arvioinnissa tuotettiin kehittämissuosituksia, jotka liittyivät mm. siihen, miten Business Finlandin tulisi jatkossa edistää digitalisaatiota Suomessa, miten ohjelmainstrumenttia tulisi kehittää sekä miten T&K&I-toimintaa ja vientiä tulisi edistää strategisesti. Erityisen tärkeinä asioina nähtiin digitalisaation säilyminen myös jatkossa keskeisenä teemana Business Finlandin agendalla, tutkimus- ja kehittämistyön kytkeminen EU-tasoisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja rahoitukseen sekä se, että digitalisaation kehittämistyön tavoitteet skaalataan riittävän kunnianhimoisesti globaaleille markkinoille ja keskeisiin teemoihin (mm. vihreä siirtymä).

Raportti

Business Finland programs advancing digitalization

 

 

 

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen