Business Finlandin digitalisaatiota edistäneiden ohjelmien arvioinnissa tarkastelussa 13 ohjelmaa ja 15 vuoden ajanjakso

Business Finland (ent. Tekes ja Finpro) on viimeisen 15 vuoden aikana tukenut suomalaisten yritysten liiketoimintojen digitalisointia ja auttanut yrityksiä luomaan globaalia kilpailuetua digitalisaation avulla sekä tukenut digitalisaatioon liittyvää tutkimusta. MDI toteutti talven ja kevään aikana yhdessä Owal Groupin, Melkiorin ja Resolute HQ:n kanssa vuosina 2005-2019 toteutettujen kolmentoista Business Finlandin digitalisaatiota edistäneen ohjelman arvioinnin. Työssä tuotettiin kokonaisvaltainen arvio näiden ohjelmien toteutuksen strategisesta relevanssista, ohjelmien toteutuskonseptien onnistuneisuudesta sekä tuloksista ja vaikutuksista. Erityisen huomion kohteena arvioinnissa olivat usean rinnakkaisen ja tosiaan seuraavan ohjelman aikaansaamat yhteisvaikutukset ja lisäarvo Suomen digitalisaatio kehitykseen.

Ohjelmien arvioitiin kattaneen laajan valikoiman digitaalisaation teemoja ja osuneen hyvin teknologisiin murroksiin ja digitalisaation edistämisen tarpeisiin. Lisäksi ohjelmien kautta on saatu oppeja erilaisten ohjelmien toteuttamiskonseptien toimivuudesta, joita on voitu hyödyntää uudempien ohjelmien suunnittelussa. Arvioidut ohjelmat ovat vahvistaneet pitkän aikavälin valmiutta digitaalisen teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen Suomessa, mahdollistaneet uuden tutkimustiedon syntymistä sekä uutta kehittämistyötä, vahvistaneet yhteiskehittämistä toimijoiden välillä, edistäneet yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä sekä yleisesti vaikuttaneet suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn paranemiseen. Ohjelmien lisäarvo on ollut merkittävä useassa digitalisaatioteemassa. 

Arvioinnissa tuotettiin kehittämissuosituksia, jotka liittyivät mm. siihen, miten Business Finlandin tulisi jatkossa edistää digitalisaatiota Suomessa, miten ohjelmainstrumenttia tulisi kehittää sekä miten T&K&I-toimintaa ja vientiä tulisi edistää strategisesti. Erityisen tärkeinä asioina nähtiin digitalisaation säilyminen myös jatkossa keskeisenä teemana Business Finlandin agendalla, tutkimus- ja kehittämistyön kytkeminen EU-tasoisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja rahoitukseen sekä se, että digitalisaation kehittämistyön tavoitteet skaalataan riittävän kunnianhimoisesti globaaleille markkinoille ja keskeisiin teemoihin (mm. vihreä siirtymä).

Raportti

Business Finland programs advancing digitalization

 

 

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa