Alueprofiilit herätteinä kehittämiselle

Julkaisimme tänään 24.8. Alueprofiilit 2016 -tietopaketin. Tieto on tarkoitettu käyttöön. Toivottavasti se antaa alueiden eri toimijoille parempaa tietoa omasta alueesta ja muiden alueiden kehityksestä ja kehittämisestä.

Vertailevan tiedon vivuttava voima on suuri. Tiedon pohjalta löydetään vertailukohtia ja rakennetaan yhteyksiä, toiminnallisia ja strategisia verkostoja. Tiedon kautta saadaan ymmärryksen lisäksi toivottavasti potkua oman alueen kehittämiseen. Kansallisille toimijoille se toivottavasti antaa ymmärrystä kuinka erilaisia Suomen alueet ovat, ja miten suuria kehityseroja näiden alueiden sisällä on. Tarkemmissa zoomeissa näkyy, miten kaupunkiseutujen toiminnallisuus kurottautuu naapurikuntiin ja suurimmillaan naapuriseutukuntiin.

Seutukunnille on alueprofiileissa annettu kehityksen arvosanat vuosille 2008–2016. Kannattaa huomioida, että marraskuussa julkistetun Kaupunkiverkkotutkimuksen mukaan yhdenkään seutukunnan kehityksen arvosanat eivät olleet erinomaiset, korkeintaan hyvät. Alueprofiilien arvosanojen laskemisen metodi perustuu seutujen keskinäiseen vertailuun, joten se hajottaa arvosanat koko skaalalle vähät Gaussin käyrästä välittäen.

Muistutukseksi: Hyvät arvosanat eivät saa tuudittaa toimijoita. Käppyrät kääntyvät muutamassa vuodessa laskuun, jos levy jää pyörimään paikalleen. Hyvä rakenne kannattelee toki pidempään, mutta sekin haperoituu ajan saatossa. Menestyvillä alueilla on olemassa vahvat kärjet, mutta jatkuvasti myös uusi avauksia kasvamassa – ekosysteemistä löytyy elinkeino- ja innovatiivista monimuotoisuutta. Heikot arvosanat eivät ole syy lamautua, vaan ne ovat herätyssignaali. Pienetkin alueet pärjäävät, kun saavat oman alueen aidoista vahvuuksista ja maailman tuulista oikein kiinni.

Blogi: Mitä tapahtui syntyvyydelle 2010-luvulla?

Sodat, pandemiat, nälkävuodet ja suuret ikäluokat ovat aiheuttaneet muutoksia Suomen syntyvyydessä läpi historian. Mullistusten ajankohdat ovat osoitettavissa tilastojen pohjalta laadituissa kuvaajissa. Kuitenkin 2010-luvulta alkaen on tapahtunut jotain, mille ei ole annettavissa yksiselitteistä syytä. Syntyvyys on romahtanut ja yhtä vähän lapsia syntyi Suomessa viimeksi vuonna 1833.

Lue lisää Blogi: Mitä tapahtui syntyvyydelle 2010-luvulla?