Yksinkertaistetut kustannusmallit syynissä

Nykyiselle ohjelmakaudelle otettiin käyttöön yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joiden tavoitteena on keventää ERI-rahastojen hallintoa. MDI on mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka tekee DG Regiolle arvioinnin, missä määrin eri maissa on otettu käyttöön yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Vastuutahona toimii t33 Italiasta ja työ valmistuu keväällä 2018.