Yhteistyön johtamisen toimintamalli Suupohjaan

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan alueella toimiva elinkeino- ja aluekehitysorganisaatio. SEK kehittää alueensa kilpailukykyä edistämällä alkavien ja toimivien yritysten liiketoimintaa, toteuttamalla aluekehityshankkeita ja huolehtimalla seudullisesta elinvalvonnasta. SEK koordinoi myös Suupohjan kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden seudullista yhteistyötä. Kesällä 2016 alueen kunnat hyväksyivät yhteisen seutustrategian, jossa ilmaistiin yhteinen tahtotila yhteistyölle ja sen kehittämiselle. MDI tukee SEKiä tulevina vuosina seudullisen yhteistyön johtamisen toimintamallin kehittämisessä. Lisäksi MDI sparraa SEKiä konkreettisen yhteistyön käynnistämisessä myöhemmin valittavissa teemoissa. Työn osarahoittajana on Tekes. Työ jatkuu vuoden 2018 loppuun.