Vuoden 2023 väestöennusteessa tarkastellaan syntyvyyden kehitystä Suomessa

MDI julkaisee syyskuussa vuoden 2023 väestöennusteen. Tämän vuoden väestöennuste keskittyy syntyvyyden muutoksiin. MDI:n asiantuntija Rasmus Aro on muodostanut väestöennusteen ja kertoo nyt, mitä syyskuussa julkaistavalta ennusteelta voidaan odottaa.

Väestöennuste 2023_Rasmus Aro

Mikä on MDI:n väestöennuste?  

Syyskuussa julkaistava väestöennuste on neljäs MDI:n toteuttama väestöennuste. Ennusteen tarkoitus on näyttää, mihin suuntaan Suomi on menossa ja tarjota väline, jonka avulla kunnat voivat reagoida väestökehityksen tuottamiin haasteisiin. Väestöennuste tehdään kaikille kunnille vuoteen 2040 asti. 

Millaisia sisältöjä uusi väestöennuste pitää sisällään? Miksi?  

Tänä vuonna ennusteen sisältö liittyy erityisesti syntyvyyden kehitykseen ja tulevaisuuden polkuihin. Suomen syntyvyys on laskenut voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana ja halusimme selvittää, miten tämä kehitys vaikuttaa kuntiin ja miten se heijastuu tulevaisuudessa esimerkiksi sivistyspalveluihin tai työvoiman tarpeeseen.  

Syntyvyys on laskenut kaikilla alueilla, mutta vaikutukset ovat erilaiset kunnittain. Haastavin tilanne on niissä kunnissa, joissa väestö vähenee ja myös lapsiluku vähenee. Syntyvien määrä on korkeampi kaupungeissa, mutta naisten lapsiluku on korkeampi maaseudulla.  

Syntyvyys oli Suomessa 2010-luvun alussa pohjoismaisella tasolla, mutta sen jälkeen se on jäänyt niistä jälkeen ja eroaa nykyään muista pohjoismaista huomattavasti. Siksi on myös tärkeä selvittää, minkälaisia kansallisia vaikutuksia syntyvyyden laskulla on pitkällä aikavälillä verrattuna muihin pohjoismaihin.  

Mitä aiemmassa väestöennusteessa käsiteltiin? Miksi tarvitaan uusi väestöennuste?   

Viime vuoden väestöennusteessa käsiteltiin maahanmuuttoa. Viime vuonna myös päätettiin, että ennuste toteutetaan jatkossa vuosittain. Kyseessä ei kuitenkaan ole kokonaan uusi ennuste vaan päivitetty versio. Väestöennuste on mallinnos tulevaisuudesta ja sitä päivitetään, kun saadaan uutta ja tarkennetumpaa tietoa. Vaikka muutokset eivät olisikaan suuria, ennuste päivitetään, koska halutaan lisätä näkökulmia ja monipuolistaa olemassa olevia näkökulmia. 

Käsitelläänkö maahanmuuttoa uudessa väestöennusteessa?  

Nyt julkaistavassa väestöennusteessa käsitellään myös maahanmuuttoa, joka linkittyy syntyvyyden kehitykseen. Syntyvyyden muutokset korostavat maahanmuuton merkitystä, sillä syntyvyyden laskun takia väestönkasvu on täysin maahanmuuton varassa.  Samalla yhä suurempi osa lapsista syntyy maahanmuuttajataustaiselle väestölle etenkin suuremmissa kaupungeissa, hieman korkeamman syntyvyyden ja merkittävästi nuoremman ikärakenteen takia. Olennainen kysymys on, missä määrin maahanmuutto voi korvata heikentyvää työvoiman kehitystä.  

MDI:n Väestöennuste julkaistaan keskiviikkona 13.9.2023. Asiantuntija Rasmus Aro esittelee väestöennusteen tuloksia Kuntamarkkinoilla keskiviikkona 13.9. kello 15:00