VN TEAS -tutkimus: Ammatillinen työvoimakoulutus nostaa siihen osallistuneiden työllisyyttä ja keskimääräisiä vuosittaisia palkkatuloja

Uudessa VN TEAS -tutkimuksen loppuraportissa käydään läpi tuloksia tutkimuksesta, jossa arvioitiin ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikutuksia. Tutkimuksen ovat tuottaneet Pellervon taloustutkimus PTT, Työn ja talouden tutkimus LABORE ja MDI Public Oy.

Tutkimuksessa selvitettiin ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta, vaikuttavuutta sekä kehitystarpeita useasta näkökulmasta ja jopa 10 vuoden aikavälillä. Analyyseissa käytettiin työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja sekä haastatteluja ja kyselyjä.

Tulosten mukaan ammatillinen työvoimakoulutus nostaa siihen osallistuneiden työllisyyttä keskimäärin 5–10 prosenttiyksikköä ja keskimääräisiä vuosittaisia palkkatuloja noin 2 500 euroa tarkasteluajankohdasta ja kohderyhmästä riippuen.

Tutkimus esittää monia politiikkasuosituksia ammatillisen työvoimakoulutuksen kehittämiseksi.

– Työvoimakoulutuksista tulee jakaa tietoa laajemmin sekä työnantajille, potentiaalisille osallistujille että TE-toimistojen ja kuntakokeilun työntekijöille. Työnantajien tietoisuus koulutuksista voisi olla parempaa ja asiakkaatkin toivoivat enemmän selkokielistä tietoa koulutusten sisällöstä. Asiakkaita hyödyttäisi myös tieto siitä, miten koulutukseen osallistuminen vaikuttaa etuuksiin, kertoo johtava asiantuntija Minna Mayer MDI:stä.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi -hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

VN TEAS -tutkimusraportin pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä.

Raportin virallisen tiedotteen löydät täältä.

Lisätiedot

Vanhempi ekonomisti Henna Busk, Pellervon taloustutkimus PTT
040 164 8136, henna.busk@ptt.fi

Johtava asiantuntija Minna Mayer, MDI Public Oy
040 709 6898, minna.mayer@mdi.fi

Tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen, Työn ja talouden tutkimus LABORE
040 940 2916, tuomo.suhonen@labore.fi

Erityisasiantuntija Minna Nieminen, Työ- ja elinkeinoministeriö
029 504 7366, minna.nieminen@gov.f