VN TEAS -tutkimus: Ammatillinen työvoimakoulutus nostaa siihen osallistuneiden työllisyyttä ja keskimääräisiä vuosittaisia palkkatuloja

Uudessa VN TEAS -tutkimuksen loppuraportissa käydään läpi tuloksia tutkimuksesta, jossa arvioitiin ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikutuksia. Tutkimuksen ovat tuottaneet Pellervon taloustutkimus PTT, Työn ja talouden tutkimus LABORE ja MDI Public Oy.

Tutkimuksessa selvitettiin ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta, vaikuttavuutta sekä kehitystarpeita useasta näkökulmasta ja jopa 10 vuoden aikavälillä. Analyyseissa käytettiin työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja sekä haastatteluja ja kyselyjä.

Tulosten mukaan ammatillinen työvoimakoulutus nostaa siihen osallistuneiden työllisyyttä keskimäärin 5–10 prosenttiyksikköä ja keskimääräisiä vuosittaisia palkkatuloja noin 2 500 euroa tarkasteluajankohdasta ja kohderyhmästä riippuen.

Tutkimus esittää monia politiikkasuosituksia ammatillisen työvoimakoulutuksen kehittämiseksi.

– Työvoimakoulutuksista tulee jakaa tietoa laajemmin sekä työnantajille, potentiaalisille osallistujille että TE-toimistojen ja kuntakokeilun työntekijöille. Työnantajien tietoisuus koulutuksista voisi olla parempaa ja asiakkaatkin toivoivat enemmän selkokielistä tietoa koulutusten sisällöstä. Asiakkaita hyödyttäisi myös tieto siitä, miten koulutukseen osallistuminen vaikuttaa etuuksiin, kertoo johtava asiantuntija Minna Mayer MDI:stä.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi -hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

VN TEAS -tutkimusraportin pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä.

Raportin virallisen tiedotteen löydät täältä.

Lisätiedot

Vanhempi ekonomisti Henna Busk, Pellervon taloustutkimus PTT
040 164 8136, henna.busk@ptt.fi

Johtava asiantuntija Minna Mayer, MDI Public Oy
040 709 6898, minna.mayer@mdi.fi

Tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen, Työn ja talouden tutkimus LABORE
040 940 2916, tuomo.suhonen@labore.fi

Erityisasiantuntija Minna Nieminen, Työ- ja elinkeinoministeriö
029 504 7366, minna.nieminen@gov.f

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa