VN TEAS -selvitys: Ekosysteemeihin osallistumisella yhteys yritysten tuloksekkaaseen innovaatiotoimintaan

Ekosysteemeillä on yhä tärkeämpi merkitys EU:n ja Suomen innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa.

 Selvityksellä on ollut kolme keskeistä tehtävää. Siinä on ensinnäkin nivottu yhteen innovaatioekosysteemien ja niiden vaikuttavuuden tarkasteluun liittyvää teoreettista ja innovaatiopolitiikan toteutuksen kannalta relevanttia keskustelua. 

Toiseksi selvityksessä toteutettu tilastollinen tarkastelu auttaa innovaatioekosysteemien ja niiden vaikutusten tunnistamisessa. Tilastollisen tarkastelun tulokset kertovat vahvasta yhteydestä yritysten ulkoisen TKI-yhteistyön ja tuloksekkaan innovaatiotoiminnan välillä. Emme kuitenkaan pysty tilastollisesti tunnistamaan innovaatioekosysteemien vaikutusten syy-yhteyksiä.

Kolmanneksi työssä on rakennettu viitekehys innovaatioekosysteemien laajempien vaikutusten tarkastelulle. Toteutetut case-tarkastelut innovaatioekosysteemeistä osoittavat, että erilaiset ekosysteemit voivat parhaimmillaan vastata merkittäviin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja haasteisiin. Mallinnettu vaikutusdynamiikka auttaa hahmottamaan, millaisten polkujen kautta erilaiset tavoitellut ja mahdolliset vaikutukset syntyvät.”, kommentoi Valtteri Laasonen, MDI:n johtava asiantuntija. 

Selvitys toteutettiin helmi- ja joulukuun 2021 välisenä aikana. Työn lopputuloksena syntyi viisi suositusta innovaatiopolitiikan ja julkisesti toteutettujen innovaatioekosysteemien ja niiden seurannan kehittämiseksi. 

MDI Public Oy toteutti selvityksen yhteistyössä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) kanssa.

Selvitys on osa Valtioneuvoston kanslian vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. 

Selvitys: Ekosysteemeihin osallistumisella yhteys yritysten tuloksekkaaseen innovaatiotoimintaan

Impacts and indicators of Innovation Ecosystems : A Framework for Analysis

Lisätietoa hankkeesta: Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA)

Lisätietoja:

Valtteri Laasonen, johtava asiantuntija, MDI Public Oy, p. 050 533 0604, valtteri.laasonen@mdi.fi, 

Heli Koski, tutkimusjohtaja, ETLA, p. 050 466 3214, heli.koski@etla.fi

Lasse Laitinen, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 359 9258, lasse.laitinen@gov.fi

 

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa