Valtakunnalliset kehittämishankkeet ja koordinaatiohankkeet MDI:n arviointiin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 valtakunnallisten kehittämishankkeiden ja koordinaatiohankkeiden sekä ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnallisten maaseudun kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa kuvattuja toimia. MDI on valittu toteuttamaan hankkeiden arviointi yhdessä TK-Evalin kanssa.

Valtakunnallisen hanketoiminnan tavoitteena on kohdentaa maaseutuohjelman hankerahoitusta hankkeisiin, jotka parantavat ohjelman tuloksellisuutta ja tehostavat ohjelman toteutusta. Lisäksi tavoitteena on täydentää ja tukea alueilla tehtävää kehittämistyötä ja hanketoimintaa. Maaseutuverkosto tukee alueidenvälisten ja valtakunnallisten hankkeiden toimeenpanoa ja tukee ohjelman koordinaatiota. Ohjelmakaudella 2014–2020 valtakunnallisilla hankkeilla on vahvistettu muun muassa energia- ja elintarvikealojen osaamista koko maassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitetaan myös valtakunnallisia koordinaatiohankkeita, joiden tavoitteena on kehittää koko ohjelman toimivuutta ja tuloksellisuutta. Osa koordinaatiohankkeiden kokonaisuuksista on uusia, jolloin tiedon ja parhaiden käytäntöjen levittämisen merkitys korostuu. Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden tarkoituksena on luoda verkostoja tiettyjen alojen hankkeiden kesken. Ohjelmakaudella 2014–2020 teemoiksi on valittu luomu, luonnontuotteet, lähiruoka, Green care -hyvinvointipalvelut, energiatehokkuus ja matkailu. Kyseessä olevilla osa-alueilla odotetaan paljon alueellista ja paikallista yritys- ja hanketoimintaa.

Arvioinnin aikana kerätään monipuolisesti aineistoa hankkeiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Työn tilaaja on maa- ja metsätalousministeriö, ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen