Valtakunnalliset kehittämishankkeet ja koordinaatiohankkeet MDI:n arviointiin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 valtakunnallisten kehittämishankkeiden ja koordinaatiohankkeiden sekä ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnallisten maaseudun kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa kuvattuja toimia. MDI on valittu toteuttamaan hankkeiden arviointi yhdessä TK-Evalin kanssa.

Valtakunnallisen hanketoiminnan tavoitteena on kohdentaa maaseutuohjelman hankerahoitusta hankkeisiin, jotka parantavat ohjelman tuloksellisuutta ja tehostavat ohjelman toteutusta. Lisäksi tavoitteena on täydentää ja tukea alueilla tehtävää kehittämistyötä ja hanketoimintaa. Maaseutuverkosto tukee alueidenvälisten ja valtakunnallisten hankkeiden toimeenpanoa ja tukee ohjelman koordinaatiota. Ohjelmakaudella 2014–2020 valtakunnallisilla hankkeilla on vahvistettu muun muassa energia- ja elintarvikealojen osaamista koko maassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitetaan myös valtakunnallisia koordinaatiohankkeita, joiden tavoitteena on kehittää koko ohjelman toimivuutta ja tuloksellisuutta. Osa koordinaatiohankkeiden kokonaisuuksista on uusia, jolloin tiedon ja parhaiden käytäntöjen levittämisen merkitys korostuu. Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden tarkoituksena on luoda verkostoja tiettyjen alojen hankkeiden kesken. Ohjelmakaudella 2014–2020 teemoiksi on valittu luomu, luonnontuotteet, lähiruoka, Green care -hyvinvointipalvelut, energiatehokkuus ja matkailu. Kyseessä olevilla osa-alueilla odotetaan paljon alueellista ja paikallista yritys- ja hanketoimintaa.

Arvioinnin aikana kerätään monipuolisesti aineistoa hankkeiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Työn tilaaja on maa- ja metsätalousministeriö, ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin