Vaikuttavuuslähtöistä johtamista ennakoivan hallinnan avulla

Toteutimme digitaalisesti työryhmätyöskentelyn ja vuorovaikutteisen alustuksen Kuntaliiton esimiehille ja johtoryhmälle. Alustus ja työskentely pohjautuivat Kuntaliiton omiin strategia-aineistoihin, ja tavoitteena oli kansainvälisten hyvien käytäntöjen pohjalta syventää kuvaa Kuntaliiton vaikutuslähtöisen ja systeemiperusteisen ajattelun ja käytännön tilanteesta.

Työpajan tavoitteena oli

  • pysähtyä ajattelemaan yhdessä vaikuttavan ilmiöpohjaisen ja vaikutuskeskeisen hallinnan edellytyksiä ja erityisesti Kuntaliiton uusien toimintamallien mahdollisuuksia vaikuttavuuden, sekä ilmiö- ja systeemiperusteisuuden huomioimiseksi toiminnassa
  • tunnistaa roolit ja toimenpiteet, joiden avulla johtoryhmä voi vahvistaa mahdollisuuksia ja vähentää vaikuttavuuden esteitä päivittäisessä työssä ja verkostoissa sekä
  • muistuttaa esimiehiä siitä, mihin vaikuttava ilmiöpohjainen johtaminen perustuu.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa