Vaikuttavuuslähtöistä johtamista ennakoivan hallinnan avulla

Toteutimme digitaalisesti työryhmätyöskentelyn ja vuorovaikutteisen alustuksen Kuntaliiton esimiehille ja johtoryhmälle. Alustus ja työskentely pohjautuivat Kuntaliiton omiin strategia-aineistoihin, ja tavoitteena oli kansainvälisten hyvien käytäntöjen pohjalta syventää kuvaa Kuntaliiton vaikutuslähtöisen ja systeemiperusteisen ajattelun ja käytännön tilanteesta.

Työpajan tavoitteena oli

  • pysähtyä ajattelemaan yhdessä vaikuttavan ilmiöpohjaisen ja vaikutuskeskeisen hallinnan edellytyksiä ja erityisesti Kuntaliiton uusien toimintamallien mahdollisuuksia vaikuttavuuden, sekä ilmiö- ja systeemiperusteisuuden huomioimiseksi toiminnassa
  • tunnistaa roolit ja toimenpiteet, joiden avulla johtoryhmä voi vahvistaa mahdollisuuksia ja vähentää vaikuttavuuden esteitä päivittäisessä työssä ja verkostoissa sekä
  • muistuttaa esimiehiä siitä, mihin vaikuttava ilmiöpohjainen johtaminen perustuu.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne