Väestösuunnite 2040 Kanta-Hämeeseen

MDI laati Hämeen liitolle Kanta-Hämeen väestösuunnite 2040 -selvityksen. Väestösuunnitteen ensimmäinen vaihe painottui Kanta-Hämeen vaikutusten laadulliseen jäsentelyyn ja erittelyyn (tulevaisuukuva) sekä väestösuunnitteen perustana olevan empiirisen datan keräämiseen. Väestökehityksen osatekijöihin perustuvaan dataan tukeutuen päivitettiin väestösuunnite 2040.

Toinen vaihe keskittyi päivitetyn väestösuunnitteen ja perusteet sisältävän tulevaisuuskuvan rikastuttamiseen yhteistyössä alueen asiantuntijoiden kanssa. Kolmen elinvoimaryhmän asiantuntemusta (liittyen asumiseen, yrityskenttään ja markkinointiin) hyödynnettiin maakunnan ja sen kuntien väestökehityksen osatekijöihin liittyvien konkreettisten toimenpiteiden määrittelemisessä ja muotoilussa.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa