Väestösuunnite 2040 Kanta-Hämeeseen

MDI laati Hämeen liitolle Kanta-Hämeen väestösuunnite 2040 -selvityksen. Väestösuunnitteen ensimmäinen vaihe painottui Kanta-Hämeen vaikutusten laadulliseen jäsentelyyn ja erittelyyn (tulevaisuukuva) sekä väestösuunnitteen perustana olevan empiirisen datan keräämiseen. Väestökehityksen osatekijöihin perustuvaan dataan tukeutuen päivitettiin väestösuunnite 2040.

Toinen vaihe keskittyi päivitetyn väestösuunnitteen ja perusteet sisältävän tulevaisuuskuvan rikastuttamiseen yhteistyössä alueen asiantuntijoiden kanssa. Kolmen elinvoimaryhmän asiantuntemusta (liittyen asumiseen, yrityskenttään ja markkinointiin) hyödynnettiin maakunnan ja sen kuntien väestökehityksen osatekijöihin liittyvien konkreettisten toimenpiteiden määrittelemisessä ja muotoilussa.

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous