Väestösuunnite 2040 Kanta-Hämeeseen

MDI laati Hämeen liitolle Kanta-Hämeen väestösuunnite 2040 -selvityksen. Väestösuunnitteen ensimmäinen vaihe painottui Kanta-Hämeen vaikutusten laadulliseen jäsentelyyn ja erittelyyn (tulevaisuukuva) sekä väestösuunnitteen perustana olevan empiirisen datan keräämiseen. Väestökehityksen osatekijöihin perustuvaan dataan tukeutuen päivitettiin väestösuunnite 2040.

Toinen vaihe keskittyi päivitetyn väestösuunnitteen ja perusteet sisältävän tulevaisuuskuvan rikastuttamiseen yhteistyössä alueen asiantuntijoiden kanssa. Kolmen elinvoimaryhmän asiantuntemusta (liittyen asumiseen, yrityskenttään ja markkinointiin) hyödynnettiin maakunnan ja sen kuntien väestökehityksen osatekijöihin liittyvien konkreettisten toimenpiteiden määrittelemisessä ja muotoilussa.