Uusi vuosi toi takaisin tuttuja kasvoja

Tammi-helmikuussa saimme riveihimme takaisin tuttuja vahvistuksia, kun asiantuntijat Anna Laiho ja Niklas Aro palasivat tiimiin.

Sekä Annalla että Niklaksella on vahva kokemus alueellisista muuttoliikeanalyyseistä. Lisäksi Anna työskentelee etenkin elinvoima-analyysien ja erilaisten kyselytutkimusten parissa. Niklaksella löytyy kokemusta tilastollisista- ja paikkatietomenetelmistä, ja hänen työpöydällään on etenkin väestönkehitykseen liittyviä tarkasteluja. 

Tutustu myös muihin midiläisiin ja osaamiseemme tarkemmin osoitteessa mdi.fi/me.

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous