Tulevaisuustarkastelu ja skenaariot tukevat Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman valmistelua

MDI sparrasi Keski-Pohjanmaan liittoa vuoteen 2040 asti ulottuvan tulevaisuustarkastelun ja skenaarioiden laadinnasta. Työssä tehtiin kattava tilastollinen kartoitus, käytiin läpi ajankohtaisia koronasignaaleja sekä tarkasteltiin Keski-Pohjanmaan maakunnan keskeisiä tulevaisuuden kehityssuuntia. Lisäksi pohdittiin maakuntaliiton tulevaisuuden näkymiä ja roolia. Työstöön kuului asiantuntijoiden sparrausistuntoja sekä kaksi laajempaa osallistavaa tilaisuutta maakunnan virka- ja luottamusjohdolle.

Tarkastelun perusteella muotoutui neljä skenaariota: Hukattu, Mahdollisuuksien, Reagoiva ja Luonnollinen maakunta. Tärkeä piirre skenaarioissa oli, että latautuneista nimistä huolimatta jokaiseen skenaarioon liittyy sekä positiivisia että negatiivisia piirteitä. Lisäksi työstettiin skenaarioista riippumattomia varautumistoimia, eli niitä tulevaisuustekoja, joita on tehtävä joka tapauksessa. Keski-Pohjanmaalla työtä hyödynnetään taustana niin maakuntastrategian 2040 kuin maakuntaohjelman 2022–25 valmistelussa tämän vuoden aikana.