Toiminnallisten alueiden ja kasvukäytävien selvitys käyntiin

MDI ja Suomen ympäristökeskus pureutuvat Suomen toiminnallisiin alueisiin ja kasvuvyöhykkeisiin huhtikuussa käynnistyneessä ToKaSu-hankkeessa. Hanke kuuluu VNK:n päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimustoimintaan.

Hankkeen tavoitteina on tunnistaa toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet ja tuottaa kuvaus niiden nykytilasta ja kehityksestä, selvittää yritysten sijoittumispreferensseihin ja asuinpaikkavalintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä laatia ehdotuksia siitä, miten toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden kehittämistä voidaan tukea. Kevään aikana pureudutaan erityisesti kehityksen suuriin linjoihin, toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden kuvaukseen sekä kansainväliseen vertailuun.

MDI hyödyntää hankkeessa parhaillaan käynnissä olevaa alueprofiilityötään, jossa jokaisen seudun kehitystä tarkastellaan monipuolisen tilastoaineiston kautta. Alueprofiilit julkaistaan 13.6.2016.

ToKaSun lopulliset tulokset valmistuvat helmikuuhun 2017 mennessä, mutta tuloksista viestitään ja keskustellaan jo hankkeen aikana.