Tilasto- ja tietoperusta kaipaa vahvistamista taiteen ja kulttuurin alalla

Toteutimme taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan selvityksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Selvityksen mukaan toimialalta tuotetaan melko paljon tilastoja, mutta ne eivät ole yhteismitallisia, ja ne ovat hajallaan. Alalla tarvittaisiin lisää osaamista tilastotiedon keräämiseen, tuottamiseen, käyttöön ja analyysiin. Lisäksi alalla toivotaan, että tilastot olisi koottu muutamaan paikkaan keskitetysti.

Syynä hajanaisuuteen ovat toiminnan monimuotoisuus, sääntelemättömyys ja sen myötä hallinnollisten rekisterien puute sekä tietoprosessien hajautuminen kymmenille pääasiassa yksityisille toimijoille. Samalla tietoperusta on rikas ja laaja. Tulevaisuudessa tulisi kehittää yhteistyörakenteita ja ohjauskeinoja, lisätä tiedon yhteentoimivuutta ja koontia sekä vahvistaa analyysi- ja tulkintakykyä.

Selvitys toteutettiin kolmessa työvaiheessa
1) kartoitettiin nykyinen taiteen ja kulttuurin alojen keskeisin tilasto- ja tietoperusta dokumentti- ja haastatteluaineistojen perusteella
2) täydennettiin tietotarpeita ja kehittämiskohteiden reunaehtoja temaattisilla työpajoilla ja
3) jäsennettiin kehittämiskohteiden edellytyksiä eri aineistojen pohjalta.

Katso lisätietoja OKM:n tiedotteesta.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla