Aluekehityksen nopea tilannekuva

Aluekehityksen nopea tilannekuva piirtää kuvaa alueellisesta kehityksestä uusimpien neljännesvuositietojen perusteella.

MDI:n koostaman nopean tilannekuvan indeksin tavoitteena on näyttää ajankohtainen tilannekuva Suomen eri alueiden elinvoiman tilasta ja kehityksestä. Indeksi muodostetaan kuukausi- tai kvartaalitasolla saatavilla olevista ja päivittyvistä keskeisistä muuttujista väestönkehityksen ja työllisyyden osalta.  Aluekehityksen kattavampaa kokonaiskuvaa tarkastellaan MDI:n laajassa tilannekuvassa, johon on koostettu kattavasti aluekehitystä kuvaavia tilastotietoja.

Nopean tilannekuvan indeksissä on huomioitu kaksi aluekehityksen kannalta oleellista osa-aluetta eli väestödynamiikka ja työllisyysdynamiikka. Väestödynamiikka pitää sisällään kolme keskeistä väestönkehitystä kuvaavaa muuttujaa; luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto. Työllisyysdynamiikka koostuu työttömyysasteesta, pitkäaikaistyöttömyydestä, nuorisotyöttömyydestä ja aloittaneiden yritysten määrästä. Indikaattorien perusteella kunnille annetaan kokonaispisteet, jotka muodostavat alueiden sijoituksen toisiinsa nähden. Kaikki kunnat on tehty vertailukelpoisiksi suhteuttamalla eri indikaattorit joko kunnan väkilukuun tai työvoiman määrään. Tiedot koostuvat Tilastokeskuksen kuntatason tilastoista. Tarkemmat tietosisällöt löydät täältä.

Suomen kuntien väestö- ja työllisyydynamiikka

Alla olevassa nelikentässä on esitetty nopean tilannekuvan indeksin kahden eri osa-alueen pistemäärät kunnittain. Pystyakseli kuvaa väestödynamiikan muuttujien perusteella laskettua pistemäärää ja vaaka-akseli vastaavasti kunnan saamaa pistemäärää työllisyysdynamiikan muuttujien perusteella. Väestö- ja työllisyysdynamiikan osalta parhaiten menestyvät kunnat sijoittuvat nelikentän oikeaan ylänurkkaan. Vastaavasti vasemmassa alanurkassa on heikoiten pärjäävät kunnat. Vasemmassa ylänurkassa ja oikeassa alanurkassa kunnan jompi kumpi osa-alue on keskimääräistä heikompi.

Kartalla kuvataan kuntien saamat nopean tilannekuvan indeksin kokonaispisteet. Parhaat indeksipisteet saaneet kunnat näkyvät kartalla keltaisella.

Visualisointi on interaktiivinen. Kuvan yläpuolelta löydät valikoita, joiden avulla voi korostaa tietyn tyyppisiä kuntia. Lisäksi voit kuljettaa hiirtä visualisointien päällä ja klikata kuntia, jolloin näet tarkempia tietoja osoitettavasta kunnasta.

Interaktiiviset visualisoinnit toimivat parhaiten tietokoneen ja tabletin näytöillä. Visualisoinnit saat ladattua omalle koneellesi visualisointien oikeasta alanurkasta.

Top 10 kunnat kokoluokan mukaan

Alla on listattu Suomen aluekehityksen TOP 10 kunnat eri kokoluokissa indeksin kokonaispisteiden osalta uusimman kvartaalitiedon perusteella. Alla oleva taulukko on interaktiivinen. Viemällä hiiren halutun kunnan pistemäärän päälle tai klikkaamalla, näet tarkemmin kyseisen kunnan indeksin pistemäärät ja osatekijät.

Väkiluvun muutos ja työttömyysaste kunnittain

Seuraavassa visualisoinnissa on esitetty kuntien väkiluvun muutos (%) sekä työttömyysaste (%). Pystyakseli kuvaa väkiluvun muutosta suhteessa vuoden takaiseen kvartaaliin ja vaaka-akseli vastaavasti tuoreinta tietoa kunnan työttömyysasteesta. Kyseisten muuttujien osalta parhaiten menestyvät kunnat sijoittuvat kuvion oikeaan ylänurkkaan, mikä tarkoittaa positiivista väestönkehitystä ja keskimääräistä alhaisempaa työttömyyttä. Vastaavasti vasemmassa alanurkassa on heikoiten pärjäävät kunnat, joissa väkiluku vähenee ja työttömyys on korkealla. Vasemmassa ylänurkassa ja oikeassa alanurkassa kunnan jompi kumpi osa-alue on keskimääräistä heikompi.

Visualisointi on interaktiivinen. Kuvan oikealta puolelta löydät valikoita, joiden avulla voi korostaa tietyn tyyppisiä kuntia ja alueita. Lisäksi voit kuljettaa hiirtä kuvien päällä tai klikata kuntia, jolloin näet tarkempia tietoja osoitettavasta kunnasta.

Klikkaa tästä ja anna meille palautetta tietopalveluista. Esitä myös toiveesi, mitä tietoa ja vertailua toivoisit tietopalveluista löytäväsi.