Tiedote: Kotka-Haminan seudun asuntomarkkinaselvitys käynnistyy

Kotka-Haminan seudun kunnat (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) tekevät yhteistä asuntomarkkinoiden ja asumisen kehittämistä koskevaa selvitystä. Selvityksen tavoitteena on tuottaa kattava kuva seudun asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista, sekä erityisesti selvittää, millaisella asumistarjonnalla voitaisiin vastata nykyistä paremmin seudun asumistarpeisiin. Lisäksi työn tarkoituksena on kehittää seudun vetovoimaisuutta uusien, potentiaalisten asukkaiden näkökulmasta.

Osana selvitystyötä tehdään asumispreferenssejä tarkasteleva kirjallisuuskatsaus, seudun asuntomarkkinatilannetta tuntevien asiantuntijoiden haastatteluja, alueen asuntotuotantoa ja rakennuskantaa analysoiva tilastotarkastelu sisältäen analyysin väestörakenteesta ja väestökehityksestä sekä asukaskysely seudun asukkaiden asumispreferensseistä ja -toiveista. Jos asut Kotka-Haminan seudulla, niin voit vastata kyselyyn täällä.

Kysely on auki 4.10.2020 asti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia, ja siihen vastanneiden kesken arvotaan 10 kpl 50 € arvoisia ravintolalahjakortteja.

Työtä koordinoi seudun kaupunkikehittämisestä ja -suunnittelusta vastaava kaupunkisuunnittelutyöryhmä ja alueen yhteinen kehittämisyhtiö Cursor Oy. Työn toteuttaa aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Työn on määrä valmistua marraskuussa 2020.

Lisätietoja

Janne Antikainen, MDI
Esa Partanen, Cursor Oy

Syntyvyyden kehitys määrittelee Suomen väestönkehityksen suunnan

MDI:n vuoden 2023 väestöennusteessa tarkastellaan, miltä Suomi näyttää tulevina vuosikymmeninä. Erityisen tarkastelun kohteena on laskeva syntyvyys ja sen seuraukset esimerkiksi peruskoululaisten määrään tulevaisuudessa. Lisää keskustelua tarvitaan siitä, miten syntyvyyden laskuun ja sen vaikutuksiin tulisi varautua ja reagoida.

Lue lisää Syntyvyyden kehitys määrittelee Suomen väestönkehityksen suunnan

Arviointi: Valtakunnallinen Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma (TYÖ2030). Missä onnistuttiin, ja mitä pitää vielä kehittää?

Sosiaali- ja terveysministeriö on toteuttanut TYÖ2030-ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelma oli osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.

Lue lisää Arviointi: Valtakunnallinen Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma (TYÖ2030). Missä onnistuttiin, ja mitä pitää vielä kehittää?