Tiedote: Kotka-Haminan seudun asuntomarkkinaselvitys käynnistyy

Kotka-Haminan seudun kunnat (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) tekevät yhteistä asuntomarkkinoiden ja asumisen kehittämistä koskevaa selvitystä. Selvityksen tavoitteena on tuottaa kattava kuva seudun asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista, sekä erityisesti selvittää, millaisella asumistarjonnalla voitaisiin vastata nykyistä paremmin seudun asumistarpeisiin. Lisäksi työn tarkoituksena on kehittää seudun vetovoimaisuutta uusien, potentiaalisten asukkaiden näkökulmasta.

Osana selvitystyötä tehdään asumispreferenssejä tarkasteleva kirjallisuuskatsaus, seudun asuntomarkkinatilannetta tuntevien asiantuntijoiden haastatteluja, alueen asuntotuotantoa ja rakennuskantaa analysoiva tilastotarkastelu sisältäen analyysin väestörakenteesta ja väestökehityksestä sekä asukaskysely seudun asukkaiden asumispreferensseistä ja -toiveista. Jos asut Kotka-Haminan seudulla, niin voit vastata kyselyyn täällä.

Kysely on auki 4.10.2020 asti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia, ja siihen vastanneiden kesken arvotaan 10 kpl 50 € arvoisia ravintolalahjakortteja.

Työtä koordinoi seudun kaupunkikehittämisestä ja -suunnittelusta vastaava kaupunkisuunnittelutyöryhmä ja alueen yhteinen kehittämisyhtiö Cursor Oy. Työn toteuttaa aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Työn on määrä valmistua marraskuussa 2020.

Lisätietoja

Janne Antikainen, MDI
Esa Partanen, Cursor Oy