Tiedote: Ajankohtaista tietoa koronasta ja kunnista

MDI:n yhteistyökumppanin Robonomist Oy:n kokoama korona ja kunnat -tietokooste tuo kunnille ajankohtaista tietoa koronatilanteesta. Tieto on tarpeen, kun kunnat ja koko julkinen sektori ovat isojen päätösten edessä. Tietopaketti avaa kuntatason tietoa sairastuneiden määrästä, riskiryhmien koosta, ikärakenteista, työpaikkojen määrästä eri aloilla ja pendelöinnistä. Tiedot perustuvat THL:n ja Tilastokeskuksen kriisitilanteessa avaamaan kuntatietoon.

MDI ja Robonomist ovat rakentamassa perusteellista tietokantaa kuntien kehittämisen tueksi. Poikkeusolot muuttivat tilanteen nopeasti.

Kuntien tilanne on nyt poikkeustilanteessa haastava. Kun saimme tietää Tilastokeskuksen julkaisevan tällaisen laajennetun aluetietopaketin yleiseen käyttöön, mietimme hetken, kuinka voisimme näitä tietoja käyttää ja sitten tuli tällainen idea. Haluamme tällä tavalla olla mukana auttamassa ja pistää kortemme kekoon”, kertoo Juha Itkonen Robonomistilta.

Tietokannasta valikoitiin ne muuttujat, jotka ovat relevantteja poikkeusoloissa ja jälleenrakennusvaiheessa. MDI ja Robonomist toivovat, että tietokooste on apuna tilannekuvan hahmottamisessa sekä toimenpiteissä niin akuutisti kuin pidemmällä aikavälillä. Tietokoosteen tarkoituksena on tukea kuntia esimerkiksi riskiryhmiin liittyvässä päätöksenteossa, ja se on kunnille ilmainen.

Kunnittaiset tietokoosteet ovat noudettavissa osoitteesta: https://korona.robonomist.com/


Lisätietoja

Juha Itkonen
Robonomist
040 7313576, juha@robonomist.com

Valtteri Laasonen, johtava asiantuntija
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
050 533 0604, valtteri.laasonen@mdi.fi

Syntyvyyden kehitys määrittelee Suomen väestönkehityksen suunnan

MDI:n vuoden 2023 väestöennusteessa tarkastellaan, miltä Suomi näyttää tulevina vuosikymmeninä. Erityisen tarkastelun kohteena on laskeva syntyvyys ja sen seuraukset esimerkiksi peruskoululaisten määrään tulevaisuudessa. Lisää keskustelua tarvitaan siitä, miten syntyvyyden laskuun ja sen vaikutuksiin tulisi varautua ja reagoida.

Lue lisää Syntyvyyden kehitys määrittelee Suomen väestönkehityksen suunnan

Arviointi: Valtakunnallinen Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma (TYÖ2030). Missä onnistuttiin, ja mitä pitää vielä kehittää?

Sosiaali- ja terveysministeriö on toteuttanut TYÖ2030-ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelma oli osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.

Lue lisää Arviointi: Valtakunnallinen Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma (TYÖ2030). Missä onnistuttiin, ja mitä pitää vielä kehittää?