Tiedote: Ajankohtaista tietoa koronasta ja kunnista

MDI:n yhteistyökumppanin Robonomist Oy:n kokoama korona ja kunnat -tietokooste tuo kunnille ajankohtaista tietoa koronatilanteesta. Tieto on tarpeen, kun kunnat ja koko julkinen sektori ovat isojen päätösten edessä. Tietopaketti avaa kuntatason tietoa sairastuneiden määrästä, riskiryhmien koosta, ikärakenteista, työpaikkojen määrästä eri aloilla ja pendelöinnistä. Tiedot perustuvat THL:n ja Tilastokeskuksen kriisitilanteessa avaamaan kuntatietoon.

MDI ja Robonomist ovat rakentamassa perusteellista tietokantaa kuntien kehittämisen tueksi. Poikkeusolot muuttivat tilanteen nopeasti.

Kuntien tilanne on nyt poikkeustilanteessa haastava. Kun saimme tietää Tilastokeskuksen julkaisevan tällaisen laajennetun aluetietopaketin yleiseen käyttöön, mietimme hetken, kuinka voisimme näitä tietoja käyttää ja sitten tuli tällainen idea. Haluamme tällä tavalla olla mukana auttamassa ja pistää kortemme kekoon”, kertoo Juha Itkonen Robonomistilta.

Tietokannasta valikoitiin ne muuttujat, jotka ovat relevantteja poikkeusoloissa ja jälleenrakennusvaiheessa. MDI ja Robonomist toivovat, että tietokooste on apuna tilannekuvan hahmottamisessa sekä toimenpiteissä niin akuutisti kuin pidemmällä aikavälillä. Tietokoosteen tarkoituksena on tukea kuntia esimerkiksi riskiryhmiin liittyvässä päätöksenteossa, ja se on kunnille ilmainen.

Kunnittaiset tietokoosteet ovat noudettavissa osoitteesta: https://korona.robonomist.com/


Lisätietoja

Juha Itkonen
Robonomist
040 7313576, juha@robonomist.com

Valtteri Laasonen, johtava asiantuntija
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
050 533 0604, valtteri.laasonen@mdi.fi

Kaupungeista löytyvät vastaukset kolmeen kohtalonkysymykseen    

MDI julkaisi tänään yhdessä Kuntaliiton ja Kuntasäätiö kanssa Kaupunkipolitiikan tiekartan VII – Kirjoituksia kaupungeista. Tiekartta pureutuu kansallisen kaupunkipolitiikan nykytilaan ja keskeisimpiin kohtalonkysymyksiin, joiden tulisi olla kansallisesti kaikkien huulilla. Vastaukset ja ratkaisut näihin kysymyksiin löytyvät kaupungeista.

Lue lisää Kaupungeista löytyvät vastaukset kolmeen kohtalonkysymykseen    

Suurille kaupunkiseuduille tarvitaan jopa yli puoli miljoonaa uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä – heikoimmissa kunnissa jopa viidesosaa asunnoista uhkaa autioituminen

Väestörakenteen ennakoidut muutokset ja yksinasumisen lisääntyminen lisäävät huomattavasti
asuntojen tarvetta suurilla kaupunkiseuduilla vuoteen 2040 mennessä. Suurimmassa osassa Suomen kuntia uusia asuntoja tarvitaan lähinnä korvaamaan purettavia asuntoja. Samoilla alueilla sivistyskiinteistöjä on jäämässä tyhjilleen. Hoivakiinteistöjä tarvitaan kaikkialla lisää.

Lue lisää Suurille kaupunkiseuduille tarvitaan jopa yli puoli miljoonaa uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä – heikoimmissa kunnissa jopa viidesosaa asunnoista uhkaa autioituminen

Uusi indeksi kertoo, miten Suomen alueilla menee 

Suomessa on meneillään monia samanaikaisia muutoksia: väestö vähenee ja vanhenee, kaupunkialueiden merkitys kasvaa ja alueet erilaistuvat ja eriytyvät toisistaan. Jotta alueilla tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutusta alueiden elinvoimaan voitaisiin tarkastella laajemmin, ovat FCG Finnish Consulting Group ja FCG:n osana toimiva konsulttitoimisto MDI yhdessä kehittäneet Elinvoima, vetovoima ja pitovoima -indeksin.

Lue lisää Uusi indeksi kertoo, miten Suomen alueilla menee