Tarve verkostomaiseen toimintatapaan korostuu aluekehittämistyössä

Aluekehittämisen verkostoyhteistyön toiminta- ja rahoitusmalleja analysoivan selvityksen mukaan aluekehittämisen verkostotyö vaatii nykyistä vankemman tietopohjan, joka on rakennettu aluekehittämistoimijoiden yhteistyönä. Lisäksi kansallisesti vaikuttava verkostotyö vaatii selkeät tavoitteet ja poliittisen tuen aluekehittämiselle.

Verkostoilta vaaditaan rahoituksen vastineeksi vahvempaa tulosvastuuta, ja niiden tulisi vahvistaa aluekehittämisen kyvykkyyksiä ja vertaisoppimista. Aluekehittämisen ”ilkeiden ongelmien” ratkaiseminen tai ”monitahoisten mahdollisuuksien” hyödyntäminen ei ole mahdollista vain yhden toimijan resursseilla, mikä korostaa tarvetta verkostomaiselle toimintatavalle.

Selvitystyössä tunnistettiin neljä erilaista aluekehittämisen verkostoyhteistyön toiminta- ja rahoitusmallia, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää, mitä erilaisilla vaihtoehtoisilla verkostoyhteistyön malleilla ja toiminnalla voidaan tavoitella aluekehittämisessä sekä millaisen tekemisen kautta tavoiteltavat vaikutukset syntyvät. Lisäksi selvityksessä annetaan kuusi suositusta verkostotyön vahvistamiseen.

Toteutimme verkostoyhteistyön aluemalli eli VALUMA-hankkeen yhdessä 4Frontin ja Nordregion kanssa. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa, ja se tukee hallitusohjelman tavoitetta rakentaa Suomen menestystä alueiden ja kaupunkien erityispiirteiden ympärille eri toimijoiden yhteistyönä.

Materiaalit

Tiedote
Raportti
Policy Brief

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa