Tarve verkostomaiseen toimintatapaan korostuu aluekehittämistyössä

Aluekehittämisen verkostoyhteistyön toiminta- ja rahoitusmalleja analysoivan selvityksen mukaan aluekehittämisen verkostotyö vaatii nykyistä vankemman tietopohjan, joka on rakennettu aluekehittämistoimijoiden yhteistyönä. Lisäksi kansallisesti vaikuttava verkostotyö vaatii selkeät tavoitteet ja poliittisen tuen aluekehittämiselle.

Verkostoilta vaaditaan rahoituksen vastineeksi vahvempaa tulosvastuuta, ja niiden tulisi vahvistaa aluekehittämisen kyvykkyyksiä ja vertaisoppimista. Aluekehittämisen ”ilkeiden ongelmien” ratkaiseminen tai ”monitahoisten mahdollisuuksien” hyödyntäminen ei ole mahdollista vain yhden toimijan resursseilla, mikä korostaa tarvetta verkostomaiselle toimintatavalle.

Selvitystyössä tunnistettiin neljä erilaista aluekehittämisen verkostoyhteistyön toiminta- ja rahoitusmallia, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää, mitä erilaisilla vaihtoehtoisilla verkostoyhteistyön malleilla ja toiminnalla voidaan tavoitella aluekehittämisessä sekä millaisen tekemisen kautta tavoiteltavat vaikutukset syntyvät. Lisäksi selvityksessä annetaan kuusi suositusta verkostotyön vahvistamiseen.

Toteutimme verkostoyhteistyön aluemalli eli VALUMA-hankkeen yhdessä 4Frontin ja Nordregion kanssa. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa, ja se tukee hallitusohjelman tavoitetta rakentaa Suomen menestystä alueiden ja kaupunkien erityispiirteiden ympärille eri toimijoiden yhteistyönä.

Materiaalit

Tiedote
Raportti
Policy Brief

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin