Tapio Varmola tuo MDI:n neuvonantajatiimiin korkeakoulutuksen vahvaa osaamista

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtorin ja toimitusjohtajan pestin syyskuun alussa jättänyt Tapio Varmola liittyy MDI:n neuvonantajatiimiin. Varmola on kasvatustieteiden tohtori, korkeakouluneuvos ja dosentti, ja hänellä on vuosikymmenien kokemus opetus- ja korkeakouluhallinnosta, aikuiskoulutuksesta sekä erityisesti Seinäjoen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä.

Varmola on korkeakoulupolitiikan pitkäaikainen vaikuttaja, jota kiinnostavat erityisesti alueelliseen kilpailukykyyn liittyvät kysymykset.

“Olemme iloisia saadessamme Tapion neuvonantajaksemme. Hän tuo mukanaan vankkaa kokemusta korkeakoulutuksesta ja koulutuksen ja osaamisen merkityksestä alueiden elin-, veto- ja pitovoimaan”, sanoo MDI:n toimitusjohtaja Tommi Ranta.

”Koulutus ja korkeakoulutus ovat yhä keskeisempi osa alueellista kilpailukykyä. Niihin liittyvät innovaatiotoiminta ja tutkimus- ja kehittämistoiminta. Toivon, että voin tuoda pitkän ja monipuolisen kokemukseni kautta uusia ajatuksia ja yhteyksiä MDI:n tiimiin” toteaa Varmola.

“Tapiolla on laaja verkosto ja yhteydet koulutuksen tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijoihin Suomessa ja kansainvälisesti. Toivottavasti pääsemme yhdessä tekemään uusia avauksia koulutus- ja korkeakoulupolitiikan kentässä”, Ranta päättää.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa