Suitsutusta neuvonnalle

MDI on tehnyt maa- ja metsätalousministeriölle Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 neuvontatoimenpiteen arviointia vuodenvaihteen ympärillä. Tammikuun aikana MDI toteutti osana arviointityötä mittavan kyselytutkimuksen, joka lähetettiin lähes 40 000 maanviljelijälle. Määräaikaan mennessä peräti 5 300 viljelijää kertoi näkemyksiään paitsi neuvontatoimenpiteestä, myös tulevista kehittämistarpeistaan. Hyviä neuvoja todella arvostetaan. Noin 85–90 % neuvontaa käyttäneistä vastaajista ilmaisi olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen saamaansa palveluun ja sen laatuun. Näiltä osin tälle kaudelle uutena toimenpiteenä käynnistetty neuvonta on pystynyt hyvin vastaamaan viljelijöiden huutoon.

neuvo_tyytyvaisyys
Miten tyytyväinen olit neuvontakäyntiin? (n=1170)

Ensimmäisen kahden vuoden aikana neuvontakäyntejä on tehty yhteensä noin 16 900 ja neuvontaa on käyttänyt lähes 10 500 maatilaa. Arvioinnin ensimmäinen väliraportti valmistuu maaliskuun alussa.