Smart Countryside

Smart Countryside – parempia ja monipuolisempia palveluita maaseudulle digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä

Yhteiskunnan digitalisoituminen ja kaupungistuminen ovat herättäneet ympäri maailmaa huomattavan määrän huomiota ja erilaisia älykkään kaupungin kehittämishankkeita ja selvityksiä. Vastaavaa huomioaaltoa ei ole ollut nähtävissä maaseudulla, vaikka digitalisaatiolla voisi olla suurempi merkitys siellä, missä etäisyydet ovat suuria ja volyymit pieniä ja sitä kautta palvelurakenteet ovat nopeasti muuttumassa.

Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä -selvitys pureutui maaseudun digitaalisten palveluiden kehittämisen tematiikkaan. MDI, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Suomen ympäristökeskus ja Vaasan yliopiston aluetieteen yksikkö laativat selvityksen maaseudun sähköisten palveluiden nykytilasta, mahdollisuuksista, kansainvälisistä käytännöistä ja palveluiden käyttäjien näkemyksistä. Hankkeessa kartoitettiin digitalisaation hyötyjä ja sähköisten palveluiden kokeiluja, tarkasteltiin asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden toteutumista sähköisten palveluiden tuotannossa maaseudulla sekä kerättiin tietoa digitaalisten palveluiden tulevaisuuden sisällöistä.

Hanke valmistui vuoden 2016 loppuun mennessä. Tuloksia käytettiin vuonna 2017 aloitettavien kokeilujen valmistelussa. Työ oli osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa: tilaajan puolelta työtä koordinoi LVM ja mukana olivat myös TEM, YM, OKM ja STM. Tutkimushankkeesta tiedotettiin ja tuloksista viestittiin sivustollamme.

Lue lisää hankkeen toteuttajista ja työvaiheista:

Blogi: Smart Countryside – suurta tahtoa, isoja toiveita ja taitovajetta

Hankkeen julkaisut:

Lisätietoja hankkeesta antaa: