Smart Countryside – VNK:n selvityksessä etsitään maaseudulle parempia palveluita digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä

Yhteiskunnan digitalisoituminen ja kaupungistuminen ovat herättäneet ympäri maailmaa huomattavan määrän huomiota ja erilaisia älykkään kaupungin kehittämishankkeita ja selvityksiä. Vastaavaa huomioaaltoa ei ole ollut nähtävissä maaseudulla, vaikka digitalisaatiolla voisi olla suurempi merkitys siellä, missä etäisyydet ovat suuria ja volyymit pieniä ja sitä kautta palvelurakenteet ovat nopeasti muuttumassa.

MDI, Spatia, Syke ja Vaasan yliopisto laativat vuoden 2016 loppuun mennessä selvityksen maaseudun sähköisten palveluiden nykytilasta, mahdollisuuksista, kansainvälisistä käytännöistä ja palveluiden käyttäjien näkemyksistä. Tuloksia käytetään vuonna 2017 aloitettavien kokeilujen valmistelussa. Työ on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa: tilaajan puolelta työtä koordinoi LVM ja mukana ovat myös TEM, YM, OKM ja STM.