Siltasopimukset ovat vaikuttaneet myönteisesti alueiden kehittämiseen

MDI selvitti työ- ja elinkeinoministeriölle valtion ja alueiden välisten siltasopimusten toimintamallia, prosessia ja vaikutuksia sekä esitti ehdotuksia toimintamallin kehittämiseksi. Valtio solmi vuosina 2018–2020 Lounais-Suomen, Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon kanssa siltasopimuksia alueiden kasvun pullonkaulojen tunnistamiseksi ja ratkomiseksi. Selvityksen mukaan sopimuksilla on ollut paljon myönteisiä vaikutuksia, kuten valtion ja alueiden yhteistyön tiivistyminen. Siltasopimukset ovat myös lisänneet aluekehittämisen tavoitteellisuutta ja johdonmukaisuutta.

Siltasopimusmenettelyn kehittämiseksi esitetään viisi toimenpidettä:

  1. Fokuksen tarkempi rajaaminen alueella.
  2. Alueiden ja valtion edustajien roolien ja vastuiden selkeä määrittely siltasopimusmenettelyn aikana.
  3. Keskeisten siltasopimustavoitteiden listaaminen alueittain, sopivien seurantamittareiden kehittäminen ja niiden tarkastelu 6 kk välein.
  4. Rahoituskokonaisuuden selkeyttäminen ja korvamerkityn rahan maksaminen siltasopimuskokonaisuuden toteuttamisen mahdollistamiseksi.
  5. Siltasopimusmallin rakentaminen siten, että se kannustaa ja motivoi kaikkia alueita sekä oman alueen kehittämiseen että yhteistyöhön muiden alueiden kanssa.

Lue lisää

Tiedote: Selvitys: Valtion ja alueiden välisillä siltasopimuksilla myönteisiä vaikutuksia alueiden kehittämiseen

Raportti: Siltasopimusten toimintamallin arviointi

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa