Siltasopimukset ovat vaikuttaneet myönteisesti alueiden kehittämiseen

MDI selvitti työ- ja elinkeinoministeriölle valtion ja alueiden välisten siltasopimusten toimintamallia, prosessia ja vaikutuksia sekä esitti ehdotuksia toimintamallin kehittämiseksi. Valtio solmi vuosina 2018–2020 Lounais-Suomen, Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon kanssa siltasopimuksia alueiden kasvun pullonkaulojen tunnistamiseksi ja ratkomiseksi. Selvityksen mukaan sopimuksilla on ollut paljon myönteisiä vaikutuksia, kuten valtion ja alueiden yhteistyön tiivistyminen. Siltasopimukset ovat myös lisänneet aluekehittämisen tavoitteellisuutta ja johdonmukaisuutta.

Siltasopimusmenettelyn kehittämiseksi esitetään viisi toimenpidettä:

  1. Fokuksen tarkempi rajaaminen alueella.
  2. Alueiden ja valtion edustajien roolien ja vastuiden selkeä määrittely siltasopimusmenettelyn aikana.
  3. Keskeisten siltasopimustavoitteiden listaaminen alueittain, sopivien seurantamittareiden kehittäminen ja niiden tarkastelu 6 kk välein.
  4. Rahoituskokonaisuuden selkeyttäminen ja korvamerkityn rahan maksaminen siltasopimuskokonaisuuden toteuttamisen mahdollistamiseksi.
  5. Siltasopimusmallin rakentaminen siten, että se kannustaa ja motivoi kaikkia alueita sekä oman alueen kehittämiseen että yhteistyöhön muiden alueiden kanssa.

Lue lisää

Tiedote: Selvitys: Valtion ja alueiden välisillä siltasopimuksilla myönteisiä vaikutuksia alueiden kehittämiseen

Raportti: Siltasopimusten toimintamallin arviointi

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen