Siltasopimukset ovat vaikuttaneet myönteisesti alueiden kehittämiseen

MDI selvitti työ- ja elinkeinoministeriölle valtion ja alueiden välisten siltasopimusten toimintamallia, prosessia ja vaikutuksia sekä esitti ehdotuksia toimintamallin kehittämiseksi. Valtio solmi vuosina 2018–2020 Lounais-Suomen, Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon kanssa siltasopimuksia alueiden kasvun pullonkaulojen tunnistamiseksi ja ratkomiseksi. Selvityksen mukaan sopimuksilla on ollut paljon myönteisiä vaikutuksia, kuten valtion ja alueiden yhteistyön tiivistyminen. Siltasopimukset ovat myös lisänneet aluekehittämisen tavoitteellisuutta ja johdonmukaisuutta.

Siltasopimusmenettelyn kehittämiseksi esitetään viisi toimenpidettä:

  1. Fokuksen tarkempi rajaaminen alueella.
  2. Alueiden ja valtion edustajien roolien ja vastuiden selkeä määrittely siltasopimusmenettelyn aikana.
  3. Keskeisten siltasopimustavoitteiden listaaminen alueittain, sopivien seurantamittareiden kehittäminen ja niiden tarkastelu 6 kk välein.
  4. Rahoituskokonaisuuden selkeyttäminen ja korvamerkityn rahan maksaminen siltasopimuskokonaisuuden toteuttamisen mahdollistamiseksi.
  5. Siltasopimusmallin rakentaminen siten, että se kannustaa ja motivoi kaikkia alueita sekä oman alueen kehittämiseen että yhteistyöhön muiden alueiden kanssa.

Lue lisää

Tiedote: Selvitys: Valtion ja alueiden välisillä siltasopimuksilla myönteisiä vaikutuksia alueiden kehittämiseen

Raportti: Siltasopimusten toimintamallin arviointi

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022