Seudullisten yrityspalvelujen neuvontaprosessit kuntoon Keski-Uudellamaalla

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum, eli ystävien kesken KEUKE, vastaa keskisellä Uudellamaalla seudullisten yrityspalvelujen koordinoinnista. MDI avitti KEUKEa kuvaamaan keskeisimmät yrityspalvelujen neuvontaprosessit yhteistyössä muiden seudun yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. MDI:n toteuttama työ sisälsi yhteensä viisi seudullista työpajaa valmisteluineen, prosessien kuvaamisen perinteisinä prosessikaavioina ja palvelupolkuina sekä seudun yritysneuvojille suunnatun valmennuksen, jossa toteutettiin viisi lähipäivää. Työn tuloksena syntyi selkokielinen ja konkreettinen manuaali seudun yritysneuvojien käyttöön. Manuaali toimii jatkossa seudun yhteisten yrityspalvelujen kehittämisvälineenä.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa