Seudullisten yrityspalvelujen neuvontaprosessit kuntoon Keski-Uudellamaalla

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum, eli ystävien kesken KEUKE, vastaa keskisellä Uudellamaalla seudullisten yrityspalvelujen koordinoinnista. MDI avitti KEUKEa kuvaamaan keskeisimmät yrityspalvelujen neuvontaprosessit yhteistyössä muiden seudun yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. MDI:n toteuttama työ sisälsi yhteensä viisi seudullista työpajaa valmisteluineen, prosessien kuvaamisen perinteisinä prosessikaavioina ja palvelupolkuina sekä seudun yritysneuvojille suunnatun valmennuksen, jossa toteutettiin viisi lähipäivää. Työn tuloksena syntyi selkokielinen ja konkreettinen manuaali seudun yritysneuvojien käyttöön. Manuaali toimii jatkossa seudun yhteisten yrityspalvelujen kehittämisvälineenä.