Selvitys seutukaupunkien innovaatioekosysteemin tilannekuvasta on laadittu – Seuraavaksi laaditaan strategiat

Eteisaula täynnä ihmisiä

MDI toteutti keväällä 2022 yhdessä yhdeksän seutukaupungin kanssa selvityksen, jossa tarkasteltiin innovaatioekosysteemien nykytilaa, toimintaa ja kehitystä. Selvityksessä haastateltiin kuntien ja yritysten toimijoita sekä toteutettiin työpajoja.  Näiden pohjalta laadittiin selvitys, joka määrittää kaupunkikohtaiset tilannekuvat. 

Seutukaupungeissa innovaatioekosysteemitoiminta on eri kypsyysasteilla, osassa verkostotoiminta on käynnistymässä ja toisissa toiminta on kehitysvaiheessa. Lisäksi tunnistettiin, että innovaatioekosysteemien toiminta on kaupunki-, yritys- tai oppilaitoslähtöistä, ja että toiminnassa on kehitysmahdollisuuksia mm. oppilaitosyhteistyön suuntaan. Seutukaupunkien verkostotoimintaa tulisi kehittää mm. vahvistamalla verkostoja ja pysyviä rakenteita. Tärkeänä huomiona, toiminnan jatkuvuuden kannalta, nousee esille kumppanuuden lisääminen yli kuntarajojen ja yhteistyö valtion suuntaan. 

Toteutetun selvityksen pohjalta luodaan yhteinen strategia verkostotoiminnalle sekä kaupunkikohtaiset strategiat kehittämistoimenpiteineen. MDI on mukana toteuttamassa strategiatyötä ja toimenpiteiden laatimista yhteistyössä hankkeessa mukana olevien osapuolten kanssa. Osana strategiatyötä luodaan Invest in -toiminnan työkalu, jolla tarvittavia täydentäviä toimijoita houkutellaan toimijoiksi ekosysteemiin. 

Projekti on osa Seutukaupunkien innovaatioekosysteemi verkoston kehittäminen -hanketta, joka kuuluu Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnalliseen verkostohankkeiden kokonaisuuteen.

Lisätietoa hankkeesta

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen- hanke

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne