Selvitys rakennusperintöavustusten taloudellisista vaikutuksista

Hyvin hoidettu rakennettu kulttuuriympäristö lisää ympäristön ja alueen viihtyisyyttä sekä houkuttelevuutta niin asukkaiden, matkailijoiden kuin yritysten näkökulmasta. MDI selvittää ympäristöministeriön toimeksiannosta rakennusperintöavustusten taloudellisia vaikutuksia. Selvityksen kohteena ovat ELY-keskusten ja Museoviraston myöntämät rakennusperinnön hoitoon suunnatut avustukset. Selvityksen tarkoituksena on luoda kuva avustusten käytön kohdentumisesta ja vaikuttavuudesta. Vaikutuksista avustettavien kohteiden kuntoon ja käyttöön sekä avustusten taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen tavoitteena on myös muodostaa käsitys avustusten suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista avustuksen kohteena oleville rakennetuille ympäristöille sekä näiden sijaintialueille. Selvityksessä hyödynnetään ELY-keskusten ja Museoviraston tilastoaineistoja sekä kerätään uutta aineistoa sähköisen kyselyn ja haastatteluiden avulla. Työ valmistuu lokakuussa 2018.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen