Selvitys rakennusperintöavustusten taloudellisista vaikutuksista

Hyvin hoidettu rakennettu kulttuuriympäristö lisää ympäristön ja alueen viihtyisyyttä sekä houkuttelevuutta niin asukkaiden, matkailijoiden kuin yritysten näkökulmasta. MDI selvittää ympäristöministeriön toimeksiannosta rakennusperintöavustusten taloudellisia vaikutuksia. Selvityksen kohteena ovat ELY-keskusten ja Museoviraston myöntämät rakennusperinnön hoitoon suunnatut avustukset. Selvityksen tarkoituksena on luoda kuva avustusten käytön kohdentumisesta ja vaikuttavuudesta. Vaikutuksista avustettavien kohteiden kuntoon ja käyttöön sekä avustusten taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen tavoitteena on myös muodostaa käsitys avustusten suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista avustuksen kohteena oleville rakennetuille ympäristöille sekä näiden sijaintialueille. Selvityksessä hyödynnetään ELY-keskusten ja Museoviraston tilastoaineistoja sekä kerätään uutta aineistoa sähköisen kyselyn ja haastatteluiden avulla. Työ valmistuu lokakuussa 2018.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio