Maaseudun verkostoselvityksen aineistosta syntyi lisää tuoretta tutkimusta

MDI:llä kartoitettiin neljän Leader-toimintaryhmän kehittäjäverkostoja osana Mahdollistavaa maaseudun kehittämistä -selvitystä. MDI:llä kesän ajan työskennellyt Benjamin Heikkinen keräsi selvityksen yhteydessä pro gradu-tutkielmansa aineiston. Tutkielma Verkostot paikkaperustaisessa maaseudun kehittämisessä valmistui helmikuussa. Tutkielmassa analysoitiin paikallisia kehittäjäverkostoja tarkastelemalla verkostojen keskeisimpiä organisaatioryhmiä ja sosiaalisen pääoman kannalta merkittävimpiä toimijoita. Verkostoanalyysien lisäksi tutkielmassa perehdyttiin toimijoiden välistä verkostoitumista edistäviin tekijöihin ja alueilla koettuihin verkostoitumisen haasteisiin.

Yhteistyön määrää käyttäen mallinnetut verkostot keskittyivät pitkälti kehittämisen resursseja omaavien ja niiden käytössä ohjeistavien tahojen ympärille. Kyläyhdistyksien ja muiden yhdistyksien merkitys puolestaan perustui kaikilla alueilla vahvimmin sosiaaliseen pääomaan. Tiedon ja ideoiden merkitys korostui keskeisimpien toimijoiden ohella erityisesti sosiaalisen pääoman yhteydessä.

Tutkielmaan pääsee tutustumaan tarkemmin täältä.

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous