Maaseudun verkostoselvityksen aineistosta syntyi lisää tuoretta tutkimusta

MDI:llä kartoitettiin neljän Leader-toimintaryhmän kehittäjäverkostoja osana Mahdollistavaa maaseudun kehittämistä -selvitystä. MDI:llä kesän ajan työskennellyt Benjamin Heikkinen keräsi selvityksen yhteydessä pro gradu-tutkielmansa aineiston. Tutkielma Verkostot paikkaperustaisessa maaseudun kehittämisessä valmistui helmikuussa. Tutkielmassa analysoitiin paikallisia kehittäjäverkostoja tarkastelemalla verkostojen keskeisimpiä organisaatioryhmiä ja sosiaalisen pääoman kannalta merkittävimpiä toimijoita. Verkostoanalyysien lisäksi tutkielmassa perehdyttiin toimijoiden välistä verkostoitumista edistäviin tekijöihin ja alueilla koettuihin verkostoitumisen haasteisiin.

Yhteistyön määrää käyttäen mallinnetut verkostot keskittyivät pitkälti kehittämisen resursseja omaavien ja niiden käytössä ohjeistavien tahojen ympärille. Kyläyhdistyksien ja muiden yhdistyksien merkitys puolestaan perustui kaikilla alueilla vahvimmin sosiaaliseen pääomaan. Tiedon ja ideoiden merkitys korostui keskeisimpien toimijoiden ohella erityisesti sosiaalisen pääoman yhteydessä.

Tutkielmaan pääsee tutustumaan tarkemmin täältä.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia. Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa