Maaseudun verkostoselvityksen aineistosta syntyi lisää tuoretta tutkimusta

MDI:llä kartoitettiin neljän Leader-toimintaryhmän kehittäjäverkostoja osana Mahdollistavaa maaseudun kehittämistä -selvitystä. MDI:llä kesän ajan työskennellyt Benjamin Heikkinen keräsi selvityksen yhteydessä pro gradu-tutkielmansa aineiston. Tutkielma Verkostot paikkaperustaisessa maaseudun kehittämisessä valmistui helmikuussa. Tutkielmassa analysoitiin paikallisia kehittäjäverkostoja tarkastelemalla verkostojen keskeisimpiä organisaatioryhmiä ja sosiaalisen pääoman kannalta merkittävimpiä toimijoita. Verkostoanalyysien lisäksi tutkielmassa perehdyttiin toimijoiden välistä verkostoitumista edistäviin tekijöihin ja alueilla koettuihin verkostoitumisen haasteisiin.

Yhteistyön määrää käyttäen mallinnetut verkostot keskittyivät pitkälti kehittämisen resursseja omaavien ja niiden käytössä ohjeistavien tahojen ympärille. Kyläyhdistyksien ja muiden yhdistyksien merkitys puolestaan perustui kaikilla alueilla vahvimmin sosiaaliseen pääomaan. Tiedon ja ideoiden merkitys korostui keskeisimpien toimijoiden ohella erityisesti sosiaalisen pääoman yhteydessä.

Tutkielmaan pääsee tutustumaan tarkemmin täältä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen