Maaseudun verkostoselvityksen aineistosta syntyi lisää tuoretta tutkimusta

MDI:llä kartoitettiin neljän Leader-toimintaryhmän kehittäjäverkostoja osana Mahdollistavaa maaseudun kehittämistä -selvitystä. MDI:llä kesän ajan työskennellyt Benjamin Heikkinen keräsi selvityksen yhteydessä pro gradu-tutkielmansa aineiston. Tutkielma Verkostot paikkaperustaisessa maaseudun kehittämisessä valmistui helmikuussa. Tutkielmassa analysoitiin paikallisia kehittäjäverkostoja tarkastelemalla verkostojen keskeisimpiä organisaatioryhmiä ja sosiaalisen pääoman kannalta merkittävimpiä toimijoita. Verkostoanalyysien lisäksi tutkielmassa perehdyttiin toimijoiden välistä verkostoitumista edistäviin tekijöihin ja alueilla koettuihin verkostoitumisen haasteisiin.

Yhteistyön määrää käyttäen mallinnetut verkostot keskittyivät pitkälti kehittämisen resursseja omaavien ja niiden käytössä ohjeistavien tahojen ympärille. Kyläyhdistyksien ja muiden yhdistyksien merkitys puolestaan perustui kaikilla alueilla vahvimmin sosiaaliseen pääomaan. Tiedon ja ideoiden merkitys korostui keskeisimpien toimijoiden ohella erityisesti sosiaalisen pääoman yhteydessä.

Tutkielmaan pääsee tutustumaan tarkemmin täältä.