Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri aktivoi kehittämistyöhön yli kuntarajojen

MDI toteutti alkuvuodesta 2020 Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven seudulla toimivan paikallisen kehittämisyhditys Liiverin arvioinnin, jossa tarkoituksena oli tunnistaa ja asemoida Liiveriä paikallisen, maaseudun kehittämisen ja aluekehittämisen kentässä sekä tunnistaa Liiverin rooli ja lisäarvo muihin toimijoihin ja kehittämisvälineisiin verrattuna. Lisäarvon arvioinnissa käytettiin European Evaluation Helpdesk for Rural Developmentin (2017) luomaa viitekehystä Leader-toimintatavan soveltamisesta. Siinä Leader-toimintatavalla nähdään olevan kolmenlaisia tuloksia: sosiaalisen pääoman kasvua, parempaa hallintoa sekä parempia tuloksia ja vaikutuksia.

Arvioinnissa ilmeni, että Liiveri on valtakunnallisesti tunnustettu ja arvostettu toimintaryhmä, joka on onnistunut aktivoimaan yrityksiä hankehakijoiksi, kyläläisiä kotiseutuaktiiveiksi ja yhdistää toiminta-alueensa kunnat yhteistyöhön. Liiverin  lisäarvo on erityisesti seudullisen ja paikallisen kehittämisen edistämisessä. Seinäjoen seudulla Liiveri on ainoa toimija, joka kehittää elinkeino- ja järjestötoimintaa usean kunnan alueella monialaisesti. Liiverin voimavaroiksi nähdään paikallisuus, lähestyttävyys, aktivointityö ja aktiivinen, positiivinen kehittämisote, jota tarvitaan erityisesti yhdistystoimijoiden tukemiseen hankemaailmassa.

Liiverin tuottama sosiaalinen pääoma näkyy käytännössä sekä ryhmän oman toiminnan verkostomaisuutena että toimijoiden aktiivisena verkottamisena sekä osaamisen kasvattamisena. Liiverin vahvuutena on omien toimintatapojen aktiivinen kehittäminen niin hankehallinnon, viestinnän kuin ryhmän oman toiminnan osalta. Liiverillä todettiin olevan ketterät ja nopeat toimintatavat, joilla se on muodostunut kotiseutunsa kehittäjien yhteisöksi. Liiveri tarjoaa kiinnostusta herättäviä vaikuttamisen paikkoja, joihin se sitouttaa ihmisiä mukaan ja ylläpitää alumnitoimintaa.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen