Sari Pitkänen vahvistamaan työpolitiikan osaamista

MDI:n työpolitiikkaan ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvä osaaminen vahvistui vuoden alussa pitkän linjan asiantuntijan YTM Sari Pitkäsen liittyessä tiimiin. Sari tuo mukanaan parinkymmenen vuoden vahvan kokemuksen työllistämiseen, kouluttautumiseen ja kuntoutumiseen liittyvien projektien ja ohjelmien arvioinneista ja selvitystehtävistä.

Sari Pitkänen tuo tiimiin mukanaan laajan kokemuksen.

Saria kiinnostavat etenkin poikkihallinnolliset ja moniammatillisena yhteistyönä tehtävät palvelut, ja hän tulee työskentelemään MDI:ssä erityisesti ihmisten työ- ja toimintakykyyn liittyvien projektien parissa.

– Tiimissämme on vahvaa osaamista innovaatio- ja työpoliitiikasta sekä työelämän kehittämisestä. Sarin mukaan liittymisen myötä saamme tiimiimme uutta osaamista ja laajennamme erityisesti hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää näkökulmaamme, kertoo etenkin työllisyyteen liittyviä hankkeita vetävä johtava asiantuntija Mikko Valtakari.

Lue lisää asiantuntijoistamme osoitteesta mdi.fi/me.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa