Sari Pitkänen vahvistamaan työpolitiikan osaamista

MDI:n työpolitiikkaan ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvä osaaminen vahvistui vuoden alussa pitkän linjan asiantuntijan YTM Sari Pitkäsen liittyessä tiimiin. Sari tuo mukanaan parinkymmenen vuoden vahvan kokemuksen työllistämiseen, kouluttautumiseen ja kuntoutumiseen liittyvien projektien ja ohjelmien arvioinneista ja selvitystehtävistä.

Sari Pitkänen tuo tiimiin mukanaan laajan kokemuksen.

Saria kiinnostavat etenkin poikkihallinnolliset ja moniammatillisena yhteistyönä tehtävät palvelut, ja hän tulee työskentelemään MDI:ssä erityisesti ihmisten työ- ja toimintakykyyn liittyvien projektien parissa.

– Tiimissämme on vahvaa osaamista innovaatio- ja työpoliitiikasta sekä työelämän kehittämisestä. Sarin mukaan liittymisen myötä saamme tiimiimme uutta osaamista ja laajennamme erityisesti hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää näkökulmaamme, kertoo etenkin työllisyyteen liittyviä hankkeita vetävä johtava asiantuntija Mikko Valtakari.

Lue lisää asiantuntijoistamme osoitteesta mdi.fi/me.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa