Sari Pitkänen vahvistamaan työpolitiikan osaamista

MDI:n työpolitiikkaan ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvä osaaminen vahvistui vuoden alussa pitkän linjan asiantuntijan YTM Sari Pitkäsen liittyessä tiimiin. Sari tuo mukanaan parinkymmenen vuoden vahvan kokemuksen työllistämiseen, kouluttautumiseen ja kuntoutumiseen liittyvien projektien ja ohjelmien arvioinneista ja selvitystehtävistä.

Sari Pitkänen tuo tiimiin mukanaan laajan kokemuksen.

Saria kiinnostavat etenkin poikkihallinnolliset ja moniammatillisena yhteistyönä tehtävät palvelut, ja hän tulee työskentelemään MDI:ssä erityisesti ihmisten työ- ja toimintakykyyn liittyvien projektien parissa.

– Tiimissämme on vahvaa osaamista innovaatio- ja työpoliitiikasta sekä työelämän kehittämisestä. Sarin mukaan liittymisen myötä saamme tiimiimme uutta osaamista ja laajennamme erityisesti hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää näkökulmaamme, kertoo etenkin työllisyyteen liittyviä hankkeita vetävä johtava asiantuntija Mikko Valtakari.

Lue lisää asiantuntijoistamme osoitteesta mdi.fi/me.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa