Rytmiryhmä täydentyy uudella osaamisella

Uudet asiantuntijat Veera Mustonen (vas.) ja Iida Mäkelä. Kuva: Anssi Kumpula.

Syksy tuo toimistollemme uusia kasvoja ja vanhoja tuttuja, kun saamme tiimiimme kaupunkikehittämisen asiantuntija Veera Mustosen ja talousosaaja Iida Mäkelän. Neuvonantajatiimiin liittyvät lisäksi Marika Koramo vahvistamaan erityisesti koulutuspolitiikan osaamista ja verkostoja sekä Katja Syvärinen tuomaan lisää ymmärrystä osallisuuden kehittämisessä, palvelumuotoilussa ja strategisessa viestinnässä.

Millaisella fiiliksellä uudet asiantuntijamme lähtevät syksyyn?

“MDI:llä on ainutlaatuista osaamista ja hyvä tiimi tukemassa kaupunkeja 2020-urbanisaatiopolitiikassa, jossa keskeistä on laaja osallisuus, yhteiskehittäminen ja elinvoimaisuuden lisääminen. Upeaa päästä tähän porukkaan, jossa voin soveltaa Helsingin  ja Australian Living Lab -oppeja ja älykaupunkikokemuksiani” kertoo Veera Mustonen.

”On hienoa päästä takaisin innovatiiviseen ja nuorekkaaseen tiimiin toteuttamaan monimuotoisia tutkimuksia sekä analyysejä itseäni kiinnostavista aluekehittämisen aiheista, kuten väestödynamiikasta ja aluetaloudesta. Odotan, että pääsen soveltamaan taloustieteen osaamista sekä -menetelmiä, ja näin tuovani myös laaja-alaisempaa näkökulmaa aluekehittämisen tutkimiseen” toteaa Iida Mäkelä.

Veera Mustonen tuo tiimiimme osaamista kaupungeista innovaatioympäristöina ja digitalisaation mahdollisuuksista kaupunkikehityksessä. Mustonen on aiemmin työskennellyt Australiassa Tonsleyn innovaatioalueen Life Labin johtajana ja sitä ennen Forum Virium Helsingin varatoimitusjohtajana ja Fiksu Kalasatama-hankkeen vetäjänä. Hänellä on myös laaja kokemus kokeilemalla kehittämisestä, yritysyhteistyöstä ja kaupunkilaisten osallisuudesta Living Lab -toimintaan.

Iida Mäkelä on aiemmin laatinut meillä mm. analyysejä alueiden väestörakenteista, muuttoliikkeistä ja elinvoimasta. Taloustiedettä opiskellut asiantuntija tuo projekteihimme lisää osaamista kansantaloudesta, tilastollisista menetelmistä, ympäristötaloustieteestä ja asuntomarkkinoiden dynamiikasta.

Tutustu uusiin asiantuntijoihin ja neuvonantajiin osoitteessa mdi.fi/me

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa