Rytmiryhmä täydentyy uudella osaamisella

Uudet asiantuntijat Veera Mustonen (vas.) ja Iida Mäkelä. Kuva: Anssi Kumpula.

Syksy tuo toimistollemme uusia kasvoja ja vanhoja tuttuja, kun saamme tiimiimme kaupunkikehittämisen asiantuntija Veera Mustosen ja talousosaaja Iida Mäkelän. Neuvonantajatiimiin liittyvät lisäksi Marika Koramo vahvistamaan erityisesti koulutuspolitiikan osaamista ja verkostoja sekä Katja Syvärinen tuomaan lisää ymmärrystä osallisuuden kehittämisessä, palvelumuotoilussa ja strategisessa viestinnässä.

Millaisella fiiliksellä uudet asiantuntijamme lähtevät syksyyn?

“MDI:llä on ainutlaatuista osaamista ja hyvä tiimi tukemassa kaupunkeja 2020-urbanisaatiopolitiikassa, jossa keskeistä on laaja osallisuus, yhteiskehittäminen ja elinvoimaisuuden lisääminen. Upeaa päästä tähän porukkaan, jossa voin soveltaa Helsingin  ja Australian Living Lab -oppeja ja älykaupunkikokemuksiani” kertoo Veera Mustonen.

”On hienoa päästä takaisin innovatiiviseen ja nuorekkaaseen tiimiin toteuttamaan monimuotoisia tutkimuksia sekä analyysejä itseäni kiinnostavista aluekehittämisen aiheista, kuten väestödynamiikasta ja aluetaloudesta. Odotan, että pääsen soveltamaan taloustieteen osaamista sekä -menetelmiä, ja näin tuovani myös laaja-alaisempaa näkökulmaa aluekehittämisen tutkimiseen” toteaa Iida Mäkelä.

Veera Mustonen tuo tiimiimme osaamista kaupungeista innovaatioympäristöina ja digitalisaation mahdollisuuksista kaupunkikehityksessä. Mustonen on aiemmin työskennellyt Australiassa Tonsleyn innovaatioalueen Life Labin johtajana ja sitä ennen Forum Virium Helsingin varatoimitusjohtajana ja Fiksu Kalasatama-hankkeen vetäjänä. Hänellä on myös laaja kokemus kokeilemalla kehittämisestä, yritysyhteistyöstä ja kaupunkilaisten osallisuudesta Living Lab -toimintaan.

Iida Mäkelä on aiemmin laatinut meillä mm. analyysejä alueiden väestörakenteista, muuttoliikkeistä ja elinvoimasta. Taloustiedettä opiskellut asiantuntija tuo projekteihimme lisää osaamista kansantaloudesta, tilastollisista menetelmistä, ympäristötaloustieteestä ja asuntomarkkinoiden dynamiikasta.

Tutustu uusiin asiantuntijoihin ja neuvonantajiin osoitteessa mdi.fi/me

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa