Yhteistyöllä muutosturvaa, valtakunnallisen ESR-hankkeen arviointitutkimus

Yhteistyöstä muutosturvaa -hanke (2015–2023) on toiminut yhdessä TE-toimistojen valtakunnallisen muutosturva-asiantuntijoiden verkoston ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen keskeisin kohderyhmä on eri puolilla maata toimivat muutosturva-asiantuntijat. Kehittämisessä ja pilotoinnissa ovat olleet mukana myös työnantajia ja palvelun asiakkaana olevia yksilöitä.

Hankkeesta tehtiin arviointitutkimus, jonka tavoitteena on todentaa kehittämistyön tuloksia ja tehdä niitä näkyväksi. Työssä toteutettiin ulkoinen arviointi ja sisäisen arvioinnin tukeminen.

Arvioinnissa vastattiin kysymyksiin:
1) Mitkä ovat hankkeen keskeiset tulokset ja onnistumiset?
2) Onko hankkeen toimenpiteillä ollut tavoiteltuja vaikutuksia?
3) Onko hankkeen toimintatavoilla ollut tavoiteltuja vaikutuksia?
4) Millaista osaamista (oppimista ja kokemuksia) hanke on tuottanut osallistujille formaalisti ja informaalisti?

Arvioinnissa toteutettiin analyysi hankkeen kirjallisesta aineistosta, haastatteluita ja kysely sekä itsearvioinnin fasilitointi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan