Uudenmaan yrittäjät, tilastoanalyysi strategiatyön tueksi

MDI tuotti Uudenmaan Yrittäjien strategiatyön tueksi tilastoanalyysin, jossa tarkastellaan Uudenmaan Yrittäjien toimialueen tilannekuvaa alue- ja paikallisjärjestöjen jäsenmäärän sekä kymmenen tilastollisen muuttujan avulla. Analyysin tarkoituksena oli ennakoida Uudenmaan Yrittäjien jäsenmäärän tulevaisuuden näkymiä ja tunnistaa tarpeita toimenpiteiden suuntaamiselle. Toiminta-aluetta analysoitiin keskeisimpien elinvoimaa kuvaavien tunnuslukujen ja muuttujien avulla kahdessa teemassa: Väestödynamiikka ja yrittäjyyspotentiaali sekä yritys- ja aluetalousdynamiikka. Analyysissa on tarkasteltu koko Uudenmaan yrittäjien toiminta-aluetta, erikseen Itä-, Keski- ja Länsi-Uuttamaata sekä kaikkia toiminta-alueen kuntia.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan