Tuusulalle visuaalinen diasarja muuttoliikkeestä ja muuttajien rakenteesta

MDI tarkasteli Tuusulan kunnan muuttoliikettä muuttoliikkeen rakenteen sekä suuntautumisen mukaan. Tarkastelu koostui kahdesta osiosta: vuositason muuttoliikkeen ja kuukausitason muuttoliikkeen tarkastelusta. Vuositason tarkastelussa kuvattiin tarkasti muuttoliikkeen kohdentumista Tuusulan sisällä ikäryhmittäin ja alueittain. Kuukausitason tarkastelussa kuvataan yleisemmin muuttoliikettä ja muuta väestönkehitystä uusimman datan mukaan. Tarkastelu lisää ymmärrystä Tuusulan muuttoliikkeen kuukausitason vaihtelusta sekä Tuusulan eri alueiden asemasta maan sisäisessä muuttoliikkeessä. Sisäisten alueiden tarkastelu paljasti eri kunnan osien erot vetovoimassa eri muuttajien ryhmissä sekä erityisen vahvan vetovoiman alueet viime vuosien aikoina.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan